Gratis undervisningsmaterialer om Livet i Havet

Der kommer mere og mere undervisningsmateriale om Verdensmålene. Nu skal 20 korte, splinternye dokumentarfilm klæde danske skolebørn på til forstå Verdensmål 14: Livet i Havet.

En tredjedel af alle fiskebestande er overfisket. Verdenshavene bliver overfisket af et industrielt og voksende fiskeri, der skader økosystemer og dyrearter – og presser småfiskere ud af erhvervet, både i udviklingslandene og i Danmark.

Verden over er kystfiskeriet en vigtig indtjeningskilde, der sikrer mad på bordet for hundredvis af millioner af mennesker. Hvis eksistensgrundlaget forsvinder, fordi teknologisk overlegne fiskeflåder, fra bl.a. europæiske lande, tømmer havene langs de afrikanske kyster, så er befolkningerne nødt til at vandre mod rigere områder.

Læs også: Udkantselever vil være Verdensmålsambassadører

I Danmark kæmper kystfiskerne også for deres eksistens. Det industrielle fiskeri lægger et voldsomt tryk på havmiljøet og bruger ødelæggende fiskemetoder, som fx bundtrawl. Kvotekonger har taget teten, og siden 2005 er flere end 50 mindre danske havne lukket.

Verdensmålene ind i undervisningen

Det er bare nogle af de ting, man kan lære mere om, hvis man dykker ned i undervisningsmaterialet til ”Kystfiskerne og kampen om fisken”, der består af 20 korte dokumentarfilm og tilhørende læremateriale, som der er lavet af virksomheden Visual Story i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden.

Undervisningsmaterialet, der er målrettet skolebørn i 7. til 9.-klasse, tager udgangspunkt i Verdensmål 14 om Livet i Havet og egner sig til samfundsfag, geografi og biologi.

Læs også: Ny børnebog sætter fokus på klimaforandringerne

Dokumentarfilmene lægger sig i en stadig voksende strøm af undervisningsmateriale om Verdensmålene. Flere og flere NGO’er og undervisningsorganisationer arbejder for at få Verdensmålene ind i klasseværelser og projektopgaver landet over.

Det er efterhånden muligt at finde gratis, professionelt undervisningsmateriale om forskellige Verdensmål til langt de fleste fag i folkeskolen og en masse fag på de gymnasiale uddannelser – og på uddannelsestrin fra indskolingen til ungdomsuddannelser.

Fakta om ”Kystfiskerne og kampen om fisken”

Undervisningsmaterialet består af

·            2 lærervejledninger til samfundsfag og naturfag.

·            8 portrætfilm om to kystfiskere i Danmark og Kenya: Johnny Krog fra Langø, Lolland Falster og Yahya Idarus fra Shella, Kenya

·           9 temafilm

·           3 debatfilm

·           Billedarkiv til opgaver

Eleverne får indsigt i: Havets økosystem, menneskenes indflydelse på havet, overfiskeri, bundtrawlsfiskeri, eutrofiering, fødekæder, kystfiskeri, industrielt fiskeri, fiskekvoter, forbrugerens adfærd og magt, miljømærker, internationale aftaler, bæredygtig omstilling, politik, økonomi og globalisering med et særligt fokus på havet set fra kystfiskernes perspektiv samt FN’s 12. og 14. verdensmål.

”Kystfiskerne og kampen om fisken” er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.