Picture of school supplies stacked on a table

Undervisere

Det handler om de unges fremtid

Verdensmålene handler især om børn og unge, for det er deres fremtid, der er på spil, og det er dem, der kommer til at udvikle løsningerne på verdens udfordringer. Derfor spiller lærere og undervisere en afgørende rolle: De unge kan blive den generation, der ændrer verden – med lidt hjælp.

Brug Verdensmålene i din undervisning

Her på siden har vi samlet en masse undervisningsmateriale om Verdensmålene, som du nemt kan bruge i din undervisning. Find værktøjer og øvelser til alle klassetrin og eksempler på, hvordan du kan bruge Verdensmålene i alt fra dansk til biologi og idræt.

Målet er, at alle mennesker skal kende Verdensmålene. Der er et stykke vej igen, men faktisk er de unges kendskab næsten dobbelt så højt som gennemsnitsdanskerens. Flere undersøgelser viser også, at ungegenerationen er historisk engageret i at ændre verden og forbedre vores samfund. De har en enorm interesse i løsninger på verdens udfordringer, og Verdensmålene er derfor en oplagt ramme til at engagere dine elever i undervisningen, og hvordan de selv kan spille en rolle for, at vi kommer i mål.

Hør folkeskoleeleverne Anton, Ella, Samuel og Laura forklare hvorfor, undervisning om Verdensmålene er vigtig for dem.

Spille Hvorfor skal lærere undervise i Verdensmålene? Hvorfor skal lærere undervise i Verdensmålene?
Hvorfor skal lærere undervise i Verdensmålene?

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Nelson Mandela

Verdensmålene gør undervisningen virkelighedsnær

Målene er ikke bare en god krog til at engagere eleverne i din undervisning. Det er også en god måde at gøre undervisningen virkelighedsnær: Verdensmål om forurening, klima, bæredygtighed, forbrug og sundhed er eksempelvis oplagte måder at arbejde med naturfag. Samtidig egner Verdensmålene sig også særlig godt til tværfaglighed, fordi målene hænger sammen på kryds og tværs: Fx skal verden sikre, at de mere end én milliard mennesker i verden, der ikke har adgang til elektricitet, får strøm (mål 7). Det vil samtidig hjælpe med at bekæmpe fattigdom (mål 1) og højne uddannelse (mål 4) – men det skal ske, uden at vi overbelaster klimaet (mål 13).

Materialer

Datamateriale og -værktøjer

For de ældre klasser er der nogle rigtig gode og omfattende dataværktøjer online, der er gode til at illustrere hele verdens udvikling eller til at sammenligne lande og regioner. De er på engelsk, og der hører lærervejledning og undervisningsmaterialer til.

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune - og i din hverdag. Er du skoleelev, så lav opgave om Verdensmålene.

Nyheder

Læs hvordan lærere og elever rykker med Verdensmålene

Animationsfilm

Spille Sæt gang i Verdensmålene Sæt gang i Verdensmålene
Sæt gang i Verdensmålene
Spille Gør verdensmålene til virkelighed - Verdenstimen.dk Gør verdensmålene til virkelighed - Verdenstimen.dk
Gør verdensmålene til virkelighed - Verdenstimen.dk
Spille FN´s verdensmål - animationsfilm FN´s verdensmål - animationsfilm
FN´s verdensmål - animationsfilm