Vi har en god generation her

På Roskilde Gymnasium består arbejdet med Verdensmålene ofte af temadage, men målene skaber engagement om skolens grønne og internationale initiativer.

Roskilde Gymnasium har en grøn og international profil med miljøråd, udvekslingsskoler i en lang række lande, Grønt Flag-certificering, Unescos skolenetværk, internationale klasser og forskellige elev- og lærerdrevne bæredygtighedsinitiativer. Siden 2016 har skolen også rettet blikket mod Verdensmålene som en forlængelse af det grønne og internationale arbejde.

Selvom det ikke er nemt at få målene fasttømret i undervisningen dag efter dag – der er ikke plads i skolebudgettet til systematisk efteruddannelse i Verdensmålene eller tid i en travl lærerhverdag til selv at lægge dem fast ind i undervisningsforløb – møder alle elever med sikkerhed Verdensmålene et par gange om året: Til temadage, innovationsfestival eller ved første skoledag, hvor alle nye elever vælger deres eget Verdensmål.

”Jeg skrev, at jeg ville købe mere genbrugstøj, altså under Verdensmål 12”, husker Elena Lindgård fra 2.F. ”Og det er gået i opfyldelse”.

Grønne skoleprojekter

Elena Lindgård og klassekammeraten Frederikke Jakobsen er begge med i det aktivistiske projekt Grøn Skole, hvor op mod 60 elever og en håndfuld lærere knokler for øget bæredygtighed og opmærksom om den grønne omstilling på gymnasiet.

”Vi har fx holdt Green Friday med tøjbyttemarked i stedet for Black Friday”, fortæller Frederikke Jakobsen. ”Og lige nu arbejder vi på at få en mere bæredygtig løsning end plastikbøtter til kantinens salatbar”, siger hun.

”Vi har lige haft et møde med kantinelederen, og han var vildt samarbejdsvillig og vil være med til at gøre noget ved det, det var rigtig fedt”, supplerer Elena Lindgård.

Grøn Skole samarbejder også med fx organisationen UngEnergi om energiforbrug eller Roskilde Kommune, der skal lave en bæredygtig vandopsamlingsløsning i Folkeparken tæt ved gymnasiet, som eleverne bruger meget.

Op til jul har Grøn Skole også arrangeret gavebyttedag, fortæller Rune Olsen, der er biologilærer og en af lærerne i projektet.

”Mange klasser har gaveordninger, hvor man normalt køber en masse skrammel til hinanden. Men i virkeligheden har mange en masse ting derhjemme, der kan bruges, så til gavebyttedag kan man pakke noget hjemmefra ind og bytte med en anden pakke i stedet for at købe nyt, der kræver en masse energi at producere”, forklarer han.

Elever restaurerer vandløb og samler plastik

Rune Olsen er også en af idémændene til skoleprojektet Marin med Amtet (skolen hed tidligere Amtsgymnasiet og kaldes stadig Amtet) – et marinbiologiprojekt med for lærere og elever, der brænder for havmiljø og bæredygtighed.

”Vi har lige været ude og restaurere et lokalt vandløb for at forbedre miljøet for ørrederne. Vi lagde gydebakker ud, så de kan lægge deres æg”, fortæller Ida Kroer, der går i 2.Y og er med i Marin med Amtet.

I projektet arbejder eleverne sammen på kryds og tværs af klasser, ligesom de kan møde samarbejdspartnere fra miljøorganisationer og universiteter.

”Vi har hjulpet til et forskningsprojekt med Plastic Change, hvor vi har været ude at indsamle og kategorisere plastik for at dokumentere plastikforureningen. Det er fedt at være med til, for plastik er jo et kæmpe problem, som man jo ikke rigtig ved, hvordan man løser. Så det er med til at øge vores bevidsthed om Verdensmål 14”, siger Andrea Nørregaard, der går i 3.T, en samfundsfaglig klasse, og som er vild med muligheden for at nørde naturvidenskab og marinbiologi.

Alle kender Verdensmålene

I modsætning til temadagene, der direkte handler om Verdensmålene, er skolens grønne projekter og internationale fokus med fx udvekslingsaftaler med skoler fra Indien til Libanon, elevbesøg ved FN-møder og medlemskab i Unescos skolenetværk, ikke et direkte resultat af en beslutning om at arbejde med Verdensmålene.

Det fortæller Mette Bering, der er uddannelsesleder på Roskilde Gymnasium, medlem af Unescos skolenetværk og ”skubber vældigt meget på for at få Verdensmålene ind alle steder”, som hun siger det.

”Vi prøver at få vores projekter med globalt medborgerskab og bæredygtighed flettet sammen, så vi kan få Verdensmålene mere direkte i spil”, fortæller Mette Bering. ”Vi kan jo ikke måle, om vores arbejde med målene har engageret flere elever. Men jeg tror det. Flere havde nok brugt mere tid på at spille musik eller drikke øl end at samle brugt tøj ind. Og jeg bliver altid glad, når jeg snakker med eleverne, for alle kender jo de 17 Verdensmål. Når jeg taler med folk på min egen alder, er der mange, der aldrig hørt om dem”, siger Mette Bering. ”Vi har en god generation her”.