Nyt dansk stenrev skal give mere liv på havets bund

For at skabe mere liv under havoverfladen skal der nu etableres et stort stenrev på havbunden i Øresund ud for Taarbæk.

Stenrev er yderst vigtige for livet i havet, da de giver gemmesteder og yngleplads for tang, småfisk og krebsdyr, som samtidig giver føde til større dyr som fisk, marsvin, sæler og fugle. Men stenrev er blevet en sjælden naturtype i Danmark, fordi mange sten igennem tiden er blevet fisket op og brugt som byggemateriale.

For at genskabe noget af det tabte vil miljøminister Lea Wermelin, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet nu etablere et nyt stenrev i Øresund. Der er tale om et stort biodiversitetsrev ud for Taarbæk, der ligger lige ved Dyrehaven nord for København, og måske også et mindre ’formidlingsrev’ tættere på kysten, ligesom Tritons Rev ved Als.

”Livet i havet er noget af den vildeste natur, som vi har herhjemme. Og det er under pres. Nu tager vi et godt skridt på vejen med et nyt stenrev, som skal give tangskove og mere liv under overfladen. Vi giver lidt af det tabte tilbage til naturen, så nye levesteder kan opstå til glæde for både planter, fisk og andre vandlevende dyr, og de mange fugle, der er så afhængige af havet,” siger miljøminister Lea Wermelin om planerne for stenrevet.

Midlerne, der skal bruges til at etablere stenrev, kommer fra natur- og biodiversitetspakken, som blev vedtaget i december sidste år. I den forbindelse afsatte regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet, og det er de penge, der nu skal få nyt liv i Øresund.