Presset edderfugl får snart mad på bordet

Nyt stenrev i Sønderborg skal give føde til den pressede edderfugl og puste liv i et helt økosystem.

Lige nu sejler en båd fra Norge flere tons granitsten ud til Flensborg Fjord i Sønderborg. Læs efter læs bliver stenene lagt i havet. Og selvom man ikke skulle tro det, kan de hårde og kolde sten faktisk hjælpe en truet fugl og opbygge en hel verden af nyt liv.

Granitstenene skal nemlig danne et stenrev, hvor fugleføde skal vokse, og andre dyr i havet kan leve.

Lignede stenrev skal efterfølgende anlægges i vandet ved Kolding og Middelfart. Det en del af et større EU-støttet naturprojekt, der hedder Better BirdLIFE, der skal forbedre levestederne for en række kystfugle i den vestlige Østersø.

Her bliver granitstenene lagt i fjorden. De skal danne et stenrev, hvor fugleføde skal vokse, og andre dyr i havet kan leve. Foto: Kim Jørgensen, Sønderborg Kommune.
Her bliver granitstenene lagt i fjorden. De skal danne et stenrev, hvor fugleføde skal vokse, og andre dyr i havet kan leve. Foto: Kim Jørgensen, Sønderborg Kommune.

Læs også: Sådan spotter du hvaler i Danmark - helt bæredygtigt

Den primære fugl, som stenrevet i Sønderborg skal hjælpe, er edderfuglen. Problemet for edderfuglene er, at deres fødeområder, hvor de eksempelvis finder muslinger, er forsvundet. Det er stenrev, som gennem det sidste århundrede er blevet fisket op fra havbunden.

”Lige nu er arten presset, og en tredjedel af den nordvesteuropæiske edderfuglebestand overvintrer i danske farvande. Derfor er det vigtig, at vi passer på den og sørger for, at de har et fødegrundlag,” siger biolog Bo Mammen Kruse fra Sønderborg Kommune.

Lige nu vrimler fjorden med muslingelarver, som leder efter et sted at sætte sig. Derfor er det smart at lægge stenene i fjorden netop nu.

”Lige nu er der mange laver fra muslinger i havet, som kan sætte sig og vokse sig store. Det tager omkring to år - så der er snart mad på bordet,” siger Bo Mammen Kruse.

Læs også: Verdensrekord til Fyn for græs under vandet

Skaber et helt økosystem
Udover at levere føde til den pressede edderfugl, forventer Bo Mammen Kruse, at de nye stenrev også kommer til at fungere som levested for en hel række andre arter, både fisk, snegle og krebsdyr.

”De to stenrev, som bliver lagt i Sønderborg, har stort potentiale for at skabe et levegrundlag for alle mulige andre arter i vandet. Der er meget liv, der kan udfolde sig. Det ender jo med at være et fuldt økosystem,” siger han

Og efter længere tid kan det i sidste ende give mulighed for et bedre fødegrundlag for to andre fuglearter – nemlig bjerganden og en toppet skallesluger. Og med tiden også muligheden for kystfiskeri af torsk, tilføjer Bo Mammen Kruse

”Man kan sammenligne det med mark, der går fra et blive pløjet hvert år, som nu bliver til en bøgeskov fuld af liv. Det er det, som kan ske med de nye stenrev”.

Læs også: Federe fremtid for danske fisk