Flere sten i havet giver langt flere torsk

Det er nu videnskabeligt dokumenteret, at det virker at genoprette ødelagte stenrev. Fiskene vender tilbage til steder, der før var tom sandbund.

For tre år siden skete der noget i havet ud for Sønderborg. Foreningen Als Stenrev begyndte at smide store bunker af sten i bølgerne på udvalgte steder. Formålet var at genoprette de stenrev, der tidligere var almindelige ud for kysten. Stenrevene er vigtige som levesteder for fisk og andre dyr, og derfor var håbet, at man kunne skabe mere liv i havet ved at genoprette revene.

Metoden virkede. En undersøgelse fra DTU Aqua viser, at der er kommet langt flere torsk i de områder, hvor der er blevet udlagt stenrev, i forhold til nogle kontrolområder, hvor der ikke blev smidt sten i vandet.

Undersøgelsen foregik ved, at forskerne sænkede undervandskameraer ned på havbunden. Hvert kamera lavede optagelser i to minutter pr. time, og i alt 40 timer for hvert kamera. Derefter talte forskerne antallet af torsk og fiskearten to-plettet kutling både før og efter, de nye stenrev blev udlagt. Resultaterne overraskede forskerne: På kort tid kom der hundrede gange flere torsk i de områder, hvor der blev udlagt sten, i forhold til de områder, hvor der ikke blev gjort noget. Mange torsk havde allerede bosat sig ved de nye rev i løbet af et halvt år. Der var også betydelig fremgang for den to-plettede kutling.

”Vi kan gendanne fiskenes levesteder, og fiskene dukker lynhurtigt op, når vi går i gang med det positive arbejde,” siger seniorforsker Jon Christian Svendsen ved DTU Aqua.

Der er flere grunde til, at stenrev tiltrækker fisk. Revet giver masser af gemmesteder, så fiskene kan undgå rovdyr som skarv og sæler, og fiskene kan også nemmere finde føde på revet end på åben sandbund. Dermed virker stenrev som en magnet for flere fiskearter, og det betyder samtidig, at der er grundlag for en større torskebestand, der i sidste ende også kan komme fiskerne til gode.

Engang var stenrev almindelige ud for Danmarks kyster. Men siden blev mange af stenrevene fjernet, fordi stenene kunne bruges som byggematerialer til moler og huse langs kysten.

Foreningen Als Stenrevs arbejde med at genoprette revene er støttet med 10,4 millioner kroner fra Velux-Fonden. Forskerne fra DTU Aqua har planer om at gentage undersøgelserne i juni måned for at se, hvordan det siden er gået med livet på de nye rev i Sønderborg Bugt.

Læs mere om arbejdet på http://alsstenrev.dk/

Her ligger de nye stenrev. Kilde og illustration: Foreningen Als Stenrev
Her ligger de nye rev. Kilde og illustration: Foreningen Als Stenrev