7.000 tons norske kampesten bringer liv til den kedelige havbund: En oase under overfladen, der nu skal udvides

For blot fem år siden var der en gold sandbund i vandet ud for Hundested. Så gik en lokal forening i gang med at etablere et stenrev, og nu vrimler der med liv. Der er snart mere på vej.

“Når vi dykker ud for at se på revet nu, ser vi masser af liv. Man kan meget hurtigt finde 100 forskellige arter. Hvis vi også tæller planter med, er der over 1.000 i alt,” fortæller Frank Eske-Lund, ”og vi ser nogle gange sæler og marsvin der jager ved revet. Vi har også fundet både store klumpfisk og mindre hvaler, der kommer sydfra. Udover dem er der jo også muslinger og andre skaldyr der gemmer sig i tangen,” siger han. ”Der er tang og fisk over det hele!”

Frank Eske-Lund er formand for og initiativtager til foreningen Hunderevet, der er i gang med at reetablere et stort stenrev i havet ud for Hundested på Sjællands nordkyst.

Det gamle rev blev fjernet af stenfiskere for at skaffe sten til byggeriet, men nu er foreningen Hunderevet ved at etablere det igen. Med små fire millioner kroner fra en fond og Halsnæs Kommune er omkring fem procent af det oprindelige rev blevet genetableret, forklarer Frank Eske-Lund. 7.000 tons kampesten fra et norsk stenhuggeri er blevet sænket i vandet.

Fem stenrev skal skabe mere liv i danske have Læs også
Udgivet

Fem stenrev skal skabe mere liv i danske have

35 mio. kr. er blevet afsat via Natur- og biodiversitetspakken 2020 og finanslovsaftalen 2022 til…

Og nu er fase to startet. Med Finansloven fra sidste år blev der afsat 20 millioner til at reetablere mere af revet.

“Det er virkelig godt,” siger Frank Eske-Lund. “Der er allerede fisk i fjorden igen, og der skal komme mange flere”.

Dykkerture blev til en god idé

Ideen med at reetablere stenrevet kom efter et par dykkerture.

“Vi oplevede, at når vi hoppede i vandet og drev den ene vej, var der kedelig og bar sandbund uden særlig meget liv. Når vi drev den anden vej, var der nogle sten fyldt med tang og små fisk. Vi fandt ud af, at vi dykkede der, hvor der engang havde været et stenrev,” siger Frank Eske-Lund.

“Senere var jeg ude og dykke med nogle vigtige mennesker fra kommunen for at finde ud af, hvordan vi kunne lokke flere turister til. Samtidig klagede fiskerne i havnen også over, at de blev nødt til at sejle til Skagen for at finde fisk. Engang var der jo masser i fjorden”.

Så Frank Eske-Lund foreslog, at man jo kunne bygge et rev igen.

”Stenrev er nemlig et af havets vigtigste habitater med en enorm biodiversitet. Det kunne fungere som et åbentvands-akvarium, hvor man kunne snorkle eller dykke ud, gratis, fra stranden,” siger han.

Flere sten i havet giver langt flere torsk Læs også
Udgivet

Flere sten i havet giver langt flere torsk

Det er nu videnskabeligt dokumenteret, at det virker at genoprette ødelagte stenrev. Fiskene vender…

”Samtidig beskytter det kysten”.

Stranden ved Hundested er et af mange steder i landet, hvor havet skyller kysten væk. Derfor bliver der ”sandfodret” – hvilket betyder, at der bliver gravet sand op et andet sted og smidt på kysten, så stranden ikke forsvinder.

Men det hjælper revet også på. Det fungerer som en bølgebryder, så vandet bagved bliver lavere, og stranden bliver helt naturligt bredere. Så behøver man ikke at sandfodre, forklarer Frank Eske-Lund, og der bliver mulighed for, at der kan gro ålegræs.

Lavt vand, ålegræs og stenrevet, der rager op fra sandbunden, giver tilsammen en effektiv beskyttelse af kysten.

Opfordrer andre til at bygge rev

Efter den første del af revet blev bygget, og det hurtigt har dannet hjem for fisk og planter, har foreningen Hunderevet søgt flere penge, og det fik de som sagt i 2022. Nu starter næste etape, og Hunderevet skal blive endnu større. Frank Eske-Lund håber, at fiskerne snart igen kan fiske i fjorden. Og så håber han, at andre foreninger vil følge Hunderevets eksempel og vælge at bygge et stenrev frem for sandfodring.

“Det koster nogenlunde det samme, men der er stor forskel for naturen,” siger Frank Eske-Lund.

”Og så er det også virkelig fedt ikke at blive nødt til at rejse ud for at opleve dyrene under overfladen, men at man bare kan gå lige ned på stranden”.

Der er mindre mikroplast i de danske have, end vi troede – og du skal ikke være bekymret for at spise det Læs også
Udgivet

Der er mindre mikroplast i de danske have, end vi troede – og du skal ikke være bekymret for at spise det

Hvis du bekymrer dig om mængden af bittesmå stykker plastik i havet, er der gode nyheder at finde…