Fem stenrev skal skabe mere liv i danske have

35 mio. kr. er blevet afsat via Natur- og biodiversitetspakken 2020 og finanslovsaftalen 2022 til etableringen af bedre levesteder for havets mange væsner.

Antallet af fisk, havplanter og bunddyr er langt større på såkaldte stenrev end i de omgivende havområder. Faktisk 10-30 gange større, skriver Dansk Naturfredningsforening i en ny pressemeddelelse.

En særlig natur knytter sig nemlig til stenrevene, hvis mangfoldighed af dyr og planter netop kræver et hårdt og solidt underlag at hæfte sig til.

"Stenrev er en af de vigtigste naturtyper, vi har i havet. Stenrev giver skjul og føde til havets dyr og planter, og genskabelsen af de stenrev, vi har fjernet, er vigtig, for at havnaturen kan komme i balance igen," fortæller havmiljørådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Aimi Hamberg.

Fem nye levesteder

Derfor har miljøminister Lea Wermelin i samarbejde med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet besluttet, at der skal bevilges 35 millioner kroner til etableringen af fem nye stenrev.

De fem stenrev skal placeres i Køge Bugt, nord for Hundested, to steder i Lillebælt og ved Nivå Strandpark.

"Det er nødvendigt, at staten går ind og tager et hovedansvar for de ødelæggelser af havnaturen, som kystsikring og den store udbygning af havnene langs vores kyster har forårsaget. Der var brug for sten til havnemolerne dengang. Nu er der brug for store og løbende million-bevillinger, så vi over tid kan give bare noget af det tilbage, som vi har taget fra havet," siger havmiljørådgiver Aimi Hamberg.

Dansk Naturfredningsforening refererer til forskere, som vurderer, at såkaldte stenfiskere i årene 1900 til 1999 fjernede hele 55 km2 stenrev fra danske have - særligt fra kystnære havområder. Det gjorde de for i stedet at bygge havnemoler og kystsikring. Det svarer til et areal på størrelse med Fanø med stor biodiversitet og levesteder, der er blevet fjernet og ikke længere gavner havets dyr og fisk.

Danskerne bekymrer sig om havet

89 procent af danskerne er bekymrede for naturens tilstand i havet. Det viste en undersøgelse fra i år, som analyseinstituttet Megafon foretog på vegne af WWF Verdensnaturfonden.