520 millioner kroner til cyklisme er en god start

Cyklisme er grøn, sundhedsfremmende og klimavenlig transport med et uopfyldt potentiale. Derfor burde vi prioritere det meget mere, siger Cyklistforbundet.

Mere end en halv milliard kroner til danske cykelstier.

20 konkrete cykelprojekter langs danske statsveje bliver nu til virkelighed med investeringer for 370 millioner kroner. Samtidig bliver der afsat 150 millioner kroner til en cykelpulje, der skal støtte kommunale cykelprojekter – tilsammen mere end en halv milliard kroner. Pengene kommer fra aftalen om grøn vejtransport fra december mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Men selvom det lyder af mange penge, så er cykelinfrastruktur stadig underprioriteret, mener Jens Peter Hansen, der er landsformand i Cyklistforbundet. Trafikforskere fra DTU har beregnet, at det kun er 0,7 procent af statslige trafikinvesteringer, der kommer cyklister til gode.

”En halv milliard kroner er helt sikkert et vigtig skridt for at etablere cykelinfrastruktur langs statsvejene, så borgerne der kan føle sig sikre i trafikken,” siger Jens Peter Hansen.

”Men rent kilometermæssigt er det peanuts. Politikerne burde se cyklisme som en ligeværdig transportform på linje med anden infrastruktur”.

Læs også: Fremtidens motorveje: Supercykelstier er sunde for statskassen

Sundt for samfundet

”Hvis man kunne få effekterne af cykling i pilleform, ville folk stå i kø langt nede af gaden,” siger Jens Peter Hansen.

Cykling sænker risikoen for hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, flere forskellige kræftformer, blodpropper, forhøjet blodtryk og så videre. Ifølge Transportministeriet sparer samfundet mindst 6,35 kroner i sundhedsudgifter, hver gang en dansker cykler en kilometer.

”Der er virkelig, virkelig god samfundsøkonomi i at investere i cykelinfrastruktur,” siger Jens Peter Hansen.

”Og det er endda kun, når man kigger på folkesundheden. Men hvis vi kan få folk til at flytte bagdelen fra bilsæde til saddel, ville det også øge fremkommeligheden. Og så er der selvfølgelig klimaet. Der bliver talt rigtig meget om, at vi skal have en million elbiler i 2030. Men cykler og elcykler er også et vigtigt element i omstillingen til et grønnere transportsystem, men rammerne for dem bliver ikke prioriteret”.

Læs også: Danmark viser verden vejen til flere cyklister

Potentialet er stort

Cykelstier kan ikke løse alle transportsektorens udfordringer i Danmark. Men potentialet for sundhed, trængsel og klima er ganske stort. Og selvom cykelpendling nu i høj grad er et storbyfænomen, så er det faktisk en mulig løsning for rigtig mange danskere, hvis infrastrukturen bliver udviklet til det. 47 procent af danskerne pendler 10 kilometer eller under til deres arbejde, og 98 procent af danskerne har under fem kilometer til den nærmeste dagligvarebutik. Til sammenligning cykler den gennemsnitlige pendler på supercykelstierne i Region Hovedstaden 11 kilometer hver vej til og fra arbejde.

”Det er afstande, som mange godt kan klare på cykel, hvis der ellers er anlagt cykelstier. Og det er især nemt med elcykler. Elcyklen er en game changer, hvor den fysiske anstrengelse forsvinder, og man kan cykle på arbejde uden at ankomme varm og svedende,” siger Jens Peter Hansen.

Han peger på, at otte procent af danskerne allerede har en elcykel. Og ifølge Vejdirektoratet overvejer 10 procent at købe en.

”Elcyklen har virkelig potentialet til at skubbe folk ud af bilen, og den kan fx også ofte erstatte en bil i familier med to biler”.

Læs også: Danske elbusser har foden på speederen: Hurtigste udvikling i EU

Det nemme valg

Hvis Jens Peter Hansen kunne bestemme, ville der sprede sig cykelstier op mod 15 kilometer ud fra de 20-30 største byer i Danmark, som eger på et hjul. Alle indfaldsveje til byerne skulle være nemme og sikre at bruge for cyklister.

Lige nu koster trængsel samfundet 26 milliarder kroner om året, viser en analyse fra Vejdirektoratet. Hver dag bliver der spildt 360.000 køretøjstimer, og forsinkelserne sker primært i de større byer og på motorveje.

”I den ideelle verden blev der anlagt måske 2500 kilometer ny cykelsti i Danmark,” siger han. ”Lige nu tager langt de fleste bilen, selvom de bare skal ned til bageren. Men ideelt set skulle der være infrastruktur til, at man i hver situation forholder sig til transportmidlet. Og cykler burde være det nemme valg så ofte som muligt”.

Men cyklisme bliver ikke rigtig taget alvorligt, selvom det er grøn, sundhedsfremmende og billig infrastruktur, mener han.

”Ude i mange kommuner ser politikerne deres byer og områder fra førersædet af deres bil. Cykler er for børn, og hvis man snakker cykelinfrastruktur, er det sikre cykelstier for skolebørnene,” siger Jens Peter Hansen.

”Men hvorfor skulle man ikke lave dem for os alle sammen?”.

Læs også: Grønne busser på vej til landets største kommuner