Supermarkeder går ind i kampen for bæredygtig plastik

Netto, Føtex og Bilka vil lave plastikemballage, der er 100 procent genanvendelige. Dansk Affaldsforening roser tiltaget, men efterspørger lovgivning for at løse plastikproblemerne.

Det skal være slut med at pakke en lang række varer ind i plastikemballage, der ikke kan genanvendes, i Føtex, Bilka og Netto. Det siger Salling Group, der ejer de tre supermarkedskæder. De vil inden 2023 sørge for, at al emballage på kædernes egne mærker skal være 100 procent genanvendelig. Desuden skal alt plastik, der bruges til fødevaretransport, kunne genbruges eller genanvendes allerede inden udgangen af året.

”Vi føler, at vi har et stort ansvar, da meget af det plastikaffald, som ender på lossepladserne, indirekte kommer fra vores butikker. Vi føler, at vi er i en position til at kunne ændre det her,” fortæller Michael Løve, der er Executive Vice President i Salling Group og har ansvaret for den nye plastikstrategi.

I en kæde som Netto er 40 procent af det faste sortiment egenproducerede varemærker. Det vil med den nye plastikstrategi betyde, at 40 procent af de plastikemballager, der købes i Netto, skal kunne genanvendes til nye plastikprodukter efter brug.

Michael Løve anslår, at det i alt drejer sig om cirka 5.000 produkter, der skal have ny emballage, og at det kommer til at koste Salling Group op mod 40 millioner kroner.

Læs også: Vi sorterer mere skrald og elsker genbrug men producerer alligevel mere og mere affald

Plastikemballager kan kun bruges én gang
I Danmark er det blot omkring 17 procent af husholdningernes plastikemballage, der bliver genanvendt. Det viser tal fra Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer, DAKOFA, der er en medlemsorganisation for den danske affaldssektor.

Hvis vi skal kunne genanvende mere plastikemballage herhjemme, kræver det derfor en ændring i den måde, hvorpå vi producerer og bruger plastik. Det siger Mikkel Brandrup, der er politisk chef i Dansk Affaldsforening, der er brancheorganisationen for de kommunale affaldsselskaber, der står for at indsamle og behandle affaldet fra de danske husholdninger. Han mener, at vi har behov for færre plasttyper til fødevarer og simplere emballager, da de fleste emballager er af så dårlig kvalitet, at de kun kan bruges én gang.

”Udfordringen med den måde, vi bruger plastemballager på i dag, er, at der er mange plasttyper, der er svejset sammen hinanden med andet end plastik såsom pap, papir eller metal. Det gør det næsten umuligt at genanvende,” siger han.

Mikkel Brandrup synes derfor, at det er et skridt i den rigtige retning, at Salling Group nu vil producere mere genanvendelige- og bæredygtige plastikemballager.

”Det er rigtig positivt, at Salling Group sætter ind for at nedbringe mængden af plastik, samt at de kigger på, hvordan deres egne varer er emballeret. I den sammenhæng er det vigtigt, at de vil reducere antallet af plasttyper og sikre, at typerne er lette at skille ad og ikke svejset sammen. Det vil øge muligheden for at genanvende emballagerne,” siger Mikkel Brandrup.

Læs også: Om kun 13 år vil Bornholm ikke brænde affald af. Overhovedet

Lovgivning og afgifter kan løse problemet
Dansk Affaldsforening opfordrer i deres klimaudspil til, at der ved lov bliver lavet en afgiftsmodel for genanvendelse af emballagerne, så producenterne ender med at betale for, at plastikken kan genanvendes. Lige nu er det skatteborgerne, som betaler for indsamling, sortering og genanvendelse af plastik. Derfor er det nu billigst for producenterne at fortsætte med at bruge det billige, men ikke-genanvendelige plastik. Men en lovgivet afgiftsmodel ville give et større incitament til at lave mere bæredygtige emballageløsninger, mener Dansk Affaldsforening.

Mikkel Brandrup understreger, at hvis vi skal arbejde mod en cirkulær økonomi, hvor plastikaffald bliver en genanvendelig ressource, så skal alle led i kæden lægge en indsats. Borgerne skal blive bedre til at sortere, politikerne skal lave et afgiftssystem og virksomhederne skal designe emballager, der kan genanvendes. Derfor synes han også, at det er et stort plus, at Salling Group selv hæver ambitionerne.

”Det er et stort skridt, når de større detailkæder sætter ind for det her. Der er dog også mange produkter, de ikke er selv er herre over, der produceres andre steder. Vi har mange emballager, der bevæger sig på tværs af landegrænser. Så der er et stykke endnu, men alle skridt er gode skridt,” siger han.

Læs også: Arla skifter til bioplast for en milliard stykker emballage