Skrub af, scrubbervand! Nu må skibene ikke længere hælde giftigt vand i det danske hav

Hvert år udleder skibe flere millioner tons spildevand, der forurener de danske farvande. Men det bliver nu forbudt – og det er et skridt på vejen mod et sundere havmiljø.

Havet er presset, og livet under vandets overflade er truet.

En af grundene til, at havet lider, er, fordi nogle skibe udleder scrubbervand, dvs. forurenet spildevand, der kommer fra skibes rensesystem.

Men det skal snart være slut. For en ny politisk aftale mellem regeringen og stort set alle andre partier forbyder nu udledningen af scrubbervand.

”Denne aftale er endnu et vigtigt skridt på vejen mod et bedre havmiljø. Scrubbervand udleder en række problematiske stoffer, som ophober sig på vores havbund og optages i havets fødekæder og ender i de fisk, vi spiser,” siger miljøminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse og tilføjer:

”Udledningen af miljøfarlige stoffer kommer fra mange forskellige kilder, men netop scrubbervand er en kilde, som vi har meget viden og data om, og derfor er jeg glad for, at vi nu sætter en stopper for forureningen med scrubbervand i det danske territorialfarvand.”

Forbuddet træder i kraft fra juli næste år og gælder kun i det havområde, som Danmark selv bestemmer over, dvs. cirka 22 kilometer ud fra de danske kyster. Derfor forbliver det altså lovligt at udlede scrubbervand, når skibe er mere end 22 kilometer væk fra kysterne.

Pres på havmiljøet og forurenede fisk på tallerkenen

Scrubbervand er en væsentlig kilde til udledning af tungmetaller og tjærestoffer som for eksempel nikkel og anthracen, og Danmark er faktisk det sted i verden, hvor der udledes den sjettestørste mængde scrubbervand.

Organisationen International Council on Clean Transportation anslår, at der i 2020 blev udledt 68 millioner tons scrubbervand inden for 22 kilometer fra de danske kyster, altså det havområde hvor udledningen af scrubbervand nu bliver forbudt. Men hvorfor har skibene egentlig fået scrubberne med om bord i første omgang?

Tanken med scrubbere var at spare luften for miljøfarlige stoffer. Scrubbere sørger nemlig for, at røgen fra skibenes udstødning får et ”brusebad” med havvand, inden det bliver lukket ud til atmosfæren. På den måde bliver tungmetaller og tjærestoffer fjernet fra røgen og bundet til det havvand, som vasker røgen – og sådan forvandler havvandet sig til scrubbervand, der efterfølgende bliver skyllet ud i havet.

Kort sagt betyder det, at scrubberen faktisk bare flytter forureningen med miljøskadelige tungmetaller og tjærestoffer fra luft til vand – og det skader vores havmiljø, der i forvejen lider under intensivt fiskeri og iltsvind.

Giftstoffer ophober sig nemlig både på havets bund og i havets fødekæder, for når stofferne først har ramt vandets overflade, nedbrydes de enten meget langsomt, eller også nedbrydes de slet ikke.

Faktisk truer giftstofferne havmiljøet i stor stil. De er nemlig skadelige for både dyr og planter i havet, og ifølge en rapport fra NIVA Danmark – en uafhængig forsknings- og rådgivningsvirksomhed, der forsker i vandmiljøområdet – ligger miljøfarlige stoffer på tredjepladsen over de forhold, der presser havet allermest.

Når de miljøfarlige stoffer ender i havets fødekæde, kan faktisk også være sundhedsskadeligt.

De giftstoffer, som hvirvler rundt i havet, kommer ind i plankton, der bliver hapset af krebsdyrene, som jo er fiskenes måltid. På den måde ender giftstofferne altså i de fisk, der havner på vores middagstallerkener. Og det kan, ifølge Miljøministeriet, skade vores sundhed. For eksempel kan for store mængder af tungmetallet bly påvirke vores evne til at lære og huske.

Der er altså to gode grunde til at sænke mængden af de miljøskadelige stoffer, der fiser rundt i havet, og det forsøger Miljøministeriet nu at gøre med det nye forbud. Ministreret forventer nemlig, at udledningen af for eksempel tungmetallet nikkel vil falde med op til 20 procent, og udledningen af tjærestoffet anthracen vil falde med syv procent.

En sejr for kystnær havnatur

Der er dog to udfordringer ved det danske forbud, nemlig muligheden for kontrol, og at forbuddet kun gælder inden for de 22 kilometer fra danske kyster.

Forbuddet dækker kun over udledningen af scrubbervand og er altså ikke et forbud mod selve scrubberen, altså rensesystemet. Skibene må derfor fortsat gerne have en scrubber med om bord og kan sådan set stadig dumpe scrubbervand efter grænsen på de 22 kilometer.

Men selvom Danmark ikke er herre over, om skibene smider scrubbervand i havet efter forbuddets grænse på de 22 kilometer, er forbuddet, ifølge Danmarks Naturfredningsforening, stadig en sejr for den kystnære havnatur.

”Vores danske havmiljø har det i forvejen rigtig skidt, og det er glædeligt, at der endelig er politisk vilje til at stoppe den forurening, som skibene bidrager med, ved at udlede deres røggasvand netop her,” siger Henning Mørk Jørgensen, rådgiver i vandmiljø i Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Danmarks Naturfredningsforening var blandt de ti grønne organisationer, der for et år siden foreslog, at Danmark skulle bakke op om et forbud mod udledningen af scrubbervand, og nu har Miljøminister, Magnus Heunicke, lyttet.

Det andet problem bliver at kontrollere, om skibene forsat hælder scrubbervand i havområdet, hvor forbuddet gælder.

Ifølge FN’s havkonvention er det nemlig ikke tilladt at standse gennemsejlende skibe for at tjekke, om de udleder scrubbervand. Det er kun tilladt at kontrollere, når skibene går i havn. Forbuddet bliver, ifølge Magnus Heunicke, derfor svært at kontrollere.

”Vi har en del skibe på dansk flag, og skibe der går ind i de danske havne. Der har vi direkte mulighed for at gå ind og kontrollere. Og så er det jo selvfølgelig også sådan, at når vi laver et forbud, så skal de jo overholde det forbud og de regler, der så er,” siger Magnus Heunicke til DR Nyheder.

”Det gode er så, at der er flere og flere lande, der også er begyndt at indføre de her forbud. Det vil sige, at det bliver sværere og sværere at finde en havn, som ikke har de her forbud,” siger han.

Danmark er nemlig ikke det eneste land, der forbyder udledning af scrubbervand. For eksempel har Irland, Tyskland, Norge, Spanien, Frankrig, Belgien, Letland og Portugal også sat en stopper for scrubbervandet. Desuden vil Danmark gennem de regionale havkonventioner HELCOM og OSPAR også arbejde for at få gennemført lignende forbud i Østersøen og Nordsøen.

Miljøministeriets ambition med forbuddet er også, at det vil få flere skibsejere til at sejle på renere brændstof eller udskifte den forurenende scrubber med en scrubber, der opsamler spildevandet i opbevaringstanke, så det giftige vand ikke bliver skyllet direkte ud i havet.

Så selvom det bliver svært at kontrollere, om skibene smider scrubbervand i dansk havvand, ser det altså ud til, at det generelt bliver sværere og sværere at udlede det forurenede spildevand.

Det danske forbud træder i kraft 1. juli 2025 for skibe med åbne scrubbere og bliver udvidet 1. juli 2029, så det også gælder skibe med lukkede scrubbere.

Verdens fragtskibe udleder mere CO2 end Tyskland. I en kælder på Frederiksberg udvikler Tor fremtidens klimaneutrale skibsbrændsel Læs også
Udgivet

Verdens fragtskibe udleder mere CO2 end Tyskland. I en kælder på Frederiksberg udvikler Tor fremtidens klimaneutrale skibsbrændsel

Langt de fleste produkter i verden bliver fragtet over verdenshavene på gigantiske skibe, der…

7.000 tons norske kampesten bringer liv til den kedelige havbund: En oase under overfladen, der nu skal udvides Læs også
Udgivet

7.000 tons norske kampesten bringer liv til den kedelige havbund: En oase under overfladen, der nu skal udvides

For blot fem år siden var der en gold sandbund i vandet ud for Hundested. Så gik en lokal forening…

Spøgelsesnet dræber sæler, fugle og fisk – nu skal dødsfælderne fjernes i alt dansk farvand Læs også
Udgivet

Spøgelsesnet dræber sæler, fugle og fisk – nu skal dødsfælderne fjernes i alt dansk farvand

Limfjorden er midt i en redningsaktion. Bag aktionen står foreningen North Nature, som renser fjorden…