SDU går all in på Verdensmålene

Syddansk Universitet omfavner Verdensmålene, der skal gennemsyre alt fra kantinedrift til nye uddannelser.

SDU vil være det første danske universitet, der virkelig bliver bæredygtigt. Verdensmålene skal sætte retningen for universitetet på alle leder og kanter, både omkring de fysiske rammer for selve universitetets drift samt selvfølgelig kerneopgaven med forskning og uddannelse.

Det fortæller Jens Ringsmose, der er dekan på SDU’s Samfundsvidenskabelige Fakultet og en del af universitetets direktion.

”Vi vil gøre FN’s 17 Verdensmål til omdrejningspunktet for en grundlæggende transformation af det, vi laver på SDU”, siger han. ”En hovedkomponent i vores strategi er, at vi skal skabe værdi for og med samfundet. Vi skal bruge Verdensmålene som en form for løftestang til at konkretisere det mål”.

Store ting på vej

Jens Ringsmose fortæller, at arbejdet med Verdensmålene på SDU først lige begyndt, men at der allerede er store projekter på vej.

”Selve udmøntningsfasen begynder først for alvor på den anden side af sommerferien, men der er allerede nogle ting, der ligger fast. Vi arbejder nu benhårdt på at lave 17 nye masteruddannelser, en for hvert Verdensmål, og vi kommer til at have et årligt ungemøde fra næste år, en slags Verdensmålsfolkemøde, hvor vi bringer elever fra folkeskoler og gymnasier sammen med studerende i Odense for at sætte bæredygtighed på dagsordenen for de unge”, forklarer han.

Læs også: Vi har en god generation her

Samtidig er arbejdet begyndt på at udvikle et ”moderne filosofikum” om Verdensmålene, et slags grund- eller introduktionsforløb, alle nye studerende skal starte med, så de med det samme får Verdensmålene under huden.

SDU har også søsat de første tiltag, der skal gøre selve universitetsdriften mere bæredygtig. Fx skal universitetets IT-udstyr genbruges mere, fx ved at sælge det videre til skoler og virksomheder. Materialerne i det IT-grej, der ikke kan få et nyt liv et andet sted, skal i højere grad genanvendes. Så skal universitetets bilpark udskiftes til elbiler, og der skal ladestandere op, ligesom Verdensmålene skal være centralt i kantinedriften, der kommer i udbud inden for det næste år.

Intellektuelle udfordringer

SDU har 4.000 ansatte og 28.000 studerende, der alle kan forvente at skulle forholde sig til Verdensmålene i deres forskning og undervisning i fremtiden.

Det er endnu for tidligt at sige, hvordan Verdensmålene konkret kommer ind i forskningen på universitetet, der jo ikke kan eller vil diktere, hvad dets forskere skal kaste sig over.

”Vi er slet ikke færdige med at tænke over, hvordan målene skal bringes i spil i forskningen, om der skal laves særlige puljer eller andet, men jeg er ikke bekymret for, at det sker. Den umiddelbare reaktion, vi har fået fra vores kolleger, har været meget positiv, og jeg har en klar opfattelse af, at det motiverer folk her”, siger Jens Ringsmose.

Læs også: Det kan være en udfordring at få Verdensmålene ind i undervisningen

Han understreger, at der selvfølgelig også kommer nogle akademiske udfordringer, når man skal forholde sig til Verdensmålene. Han peger på, at selvom målene er en samlet ramme for hele verdens udvikling, så stritter nogle af de individuelle mål i forskellige retninger, og at der derfor også er dilemmaer indbygget i dem.

”Der ligger en intellektuel eller faglig udfordring i at kigge på, hvordan de dilemmaer kan håndteres og hvordan, de skal angribes”, siger Jens Ringsmose.

Endnu sværere bliver det måske at tackle Verdensmålene tværdisciplinarisk, hvor forskere fra forskellige forskningsmiljøer og fagdiscipliner skal bringes sammen på kryds og tværs for at undersøge målene.

”Så der er masser at arbejde videre med, og der er selvfølgelig en masse detaljer, der skal falde på plads. Men vi er virkelig gået all in på det her, det er ikke på skrømt, og vi glæder os enormt meget til at kaste os helt ud i det her projekt”, siger Jens Ringsmose.