Særlig uddannelse giver gode resultater: ”FGU kan være en ny start”

Trods en fortsat udfordring med ledige unge har Den Forberedende Grunduddannelse, FGU, siden 2019 fungeret som et alternativ for unge, der ikke er parate til en erhvervs- eller gymnasial uddannelse efter folkeskolen. Specielt et spor på FGU-skolerne, der fusionerer praktik og skolegang, viser sig nu at være særligt effektiv.

“Restgruppen” bliver de kaldt, de unge mellem 15 og 24 år, der højest har gennemført folkeskolen, men som hverken har uddannelse eller job. Lige nu består “restgruppen” af 43.000 unge. 43 procent af dem har en psykiatrisk diagnose i form af fx angst, ADHD eller skizofreni, og 17 procent af dem har været anbragt som barn.

Siden 2016 har antallet af disse unge uden beskæftigelse ligget mellem 40.000 og 48.000. Netop den vedvarende udfordring med ledige unge inspirerede til oprettelsen af Den Forberedende Grunduddannelse, FGU, i 2019.

FGU-skolerne, som der er 86 af landet over, fungerer nemlig som et alternativ for unge i “restgruppen”, der af forskellige årsager ikke er parate til en erhvervs- eller gymnasial uddannelse efter folkeskolen.

Ja. Vi har en trivselsudfordring. Men nej. Vi er ikke ved at tabe en hel generation af børn og unge på gulvet. Læs også
Udgivet

Ja. Vi har en trivselsudfordring. Men nej. Vi er ikke ved at tabe en hel generation af børn og unge på gulvet.

Medierne maler et billede af en hel ungdom i knæ. Men spørger man forskerne, har langt de fleste…

“En stor del af vores elever kommer desværre med dårlige skoleerfaringer og livserfaringer fra tidligere, og mange har ikke følt sig mødt i det traditionelle skolesystem,” forklarer Hanne Fischer, direktør for FGU Vestegnen, og fortsætter: “Vi hører ofte fra vores elever, at de på FGU for første gang oplever en følelse af fællesskab og at blive set og hørt. Så for mange kan FGU være en ny start, både personligt, socialt og fagligt.”

Et særligt effektivt spor

Nu, efter fem års levetid, demonstrerer FGU sin betydning i uddannelsesverdenen. For især ét spor, der kombinerer praktik og skolegang, har vist sig at være særligt effektivt, nemlig uddannelsessporet Erhvervsgrunduddannelse, EGU.

EGU udgør en toårig grunduddannelse, der forener skolegang og praktisk erfaring i lokale virksomheder, og det ser ud til at have en positiv effekt.

En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser nemlig, at de unge på EGU-sporet klarer sig markant bedre end deres medstuderende på andre spor på FGU. Resultaterne taler for sig selv: 80 procent af EGU-eleverne er enten beskæftigede eller under uddannelse et år efter endt forløb, hvilket er 15 til 17 procent højere end andre spor på FGU.

Håndværkerelever på rejse til Kenya lærer om bæredygtighed på nye måder Læs også
Udgivet

Håndværkerelever på rejse til Kenya lærer om bæredygtighed på nye måder

Der er mange måder at tænke bæredygtighed på. Det er én af de ting, en dansk snedkerelev lærte, da…

“Jeg tror i høj grad, det netop handler om kombinationen af praksislæring i virksomhederne og så skoleforløbene, som gør en kæmpe forskel for eleverne,” siger Hanne Fischer. “For vores elever handler det i høj grad om, at undervisningen på EGU-sporet er noget andet end ’at sidde i en klasse og læse en bog.’”

Bag succesen

Der er flere faktorer, som bidrager til EGU’s succes. For det første handler det om, at uddannelsen giver eleverne mange muligheder både under og efter FGU, for at afprøve forskellige fag og uddannelsesretninger, samt at være på arbejde.

Desuden fremhæver Hanne Fischer betydningen af et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som hjælper eleverne med en smidig overgang til videre uddannelse eller arbejde.

Integrationen af praktik og skolegang på EGU motiverer desuden eleverne og giver dem en tydelig forståelse af, hvordan uddannelsen kan anvendes i praksis.

“Det har også stor betydning, at eleverne er på EGU-sporet i to år,” mener Hanne Fischer. “Det er helt afgørende for, at eleverne får den rette tid og støtte til at blive klar til at indgå på en arbejdsplads under virksomhedspraktikken, og at elev og virksomhed kan nå at opbygge en relation.”

Hanne Fischer synes, det er fantastisk at opleve, hvordan eleverne på EGU udvikler sig.

“Det kan være elever, som ikke har været i skole i tre år før de kommer på FGU, som efter lidt tid glæder sig til at komme i skole,” forklarer direktøren, “eller elever som tidligere kun har oplevet nederlag til prøver, som afslutter med en bestået prøve, et uddannelsesbevis i hånden og et arbejde der venter i den virksomhed, de har været i praktik i under uddannelsen.”

Ny rapport gentænker hele uddannelsessystemet i grøn retning: ”Noget af det mest håbefulde, jeg har været med til” Læs også
Udgivet

Ny rapport gentænker hele uddannelsessystemet i grøn retning: ”Noget af det mest håbefulde, jeg har været med til”

Bæredygtighed skal tænkes ind i alle niveauer af samfundet, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling…