Nu kan unge blive Verdensmålsambassadører

Nyt akademi laver gratis miniuddannelse for unge ildsjæle, der skal sprede viden om Verdensmålene ud til hele landet.

Verdens Bedste Nyheder, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet starter i fællesskab en ny miniuddannelse, Verdensmålsakademiet, der over i 2019 og 2020 skal uddanne 75 unge ildsjæle, aktivister og frivillige fra hele Danmark i Verdensmål, formidling, lederskab og organisering, så de selv kan bringe viden om målene videre.

”Ved at uddanne unge fra hele landet og lade dem dele deres viden med ligesindede i deres lokalområder og organisationer, flytter vi Verdensmålene ud helt tæt på de unge og ud i hele landet, og her har akademiet en central rolle at spille,” siger Thomas Ravn-Pedersen, der er direktør i Verdens Bedste Nyheder og en af initiativtagerne til akademiet.

Det er gratis at deltage i Verdensmålsakademiet, men for at blive optaget, skal de unge forpligte sig til at holde oplæg eller undervisning om målene, når de er færdige med uddannelsen, forklarer Thomas Ravn-Pedersen. På den måde kommer Verdensmålene endnu bredere ud i landet.

De unge skal høres

Der er i dag 1,8 milliarder unge i verden mellem 15 og 29 år. Det er dem, der kommer til at leve med konsekvenserne af klimaforandringerne og de andre udfordringer, som vi alle sammen står overfor nu. Derfor har de unge en ret til at blive hørt, når vi diskuterer udfordringer og løsninger – og Verdensmålene er netop verdens største løsningsforslag.

Lige nu kender kun 15 procent af danskerne til Verdensmålene, så det først og fremmest vigtigt at sprede kendskabet til målene og de løsninger, de repræsenterer, hvis vi vil have, at de skal bruges politisk.

”Vi tror på, at nuanceret viden skaber håb – og at håb skaber motivation for handling. Jo flere der kender til målene, og jo flere der ved, hvilke fremskridt og løsninger verden byder på, jo flere kan bidrage til, at de bliver ført ud i livet” forklarer Thomas Ravn-Pedersen.

Om Verdensmålsakademiet

Verdensmålsakademiet er Danmarks første landsdækkende mini-uddannelse for unge i Verdensmål. Projektet løber over to år med to hold kursister og har til formål at uddanne 75 unge mellem 16-30 år i Verdensmål, konstruktiv journalistik, indflydelse og inddragelse af unge, formidling og retorik.

Verdensmålsakademiet er et samarbejde mellem Verdens Bedste Nyheder, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet.

Sådan søger du

Det er allerede muligt at ansøge om at blive en del af første akademi-gang, når akademiet lanceres 25. april. Ansøgning sker på: www.verdensbedstenyheder.dk/akademi