Lager i Horsens bliver sommerfuglefristed

Et 80.000 m2 stort grønt område i Horsens skal sikre levesteder for sommerfugle, der er truet i den danske natur.

De truede danske sommerfugle har brug for flere grønne arealer i Danmark, og nu får de hjælp fra uventet kant. Discountkæden REMA 1000 har som den første danske virksomhed indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive såkaldt sommerfuglepartner.

Det nye partnerskab betyder, at der indrettes 80.000 m2 grønne sommerfugle- og insektvenlige arealer, hvad der svarer til otte fodboldbaner, omkring virksomhedens centrallager i Horsens. Det grønne område bliver fuld af forskellige arter af planter, som sommerfuglen er afhængig af for at yngle og finde føde, og der bliver forbud mod at sprøjte. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, mener, at den nye aftale er gode nyheder for biodiversiteten i den danske natur.

”Vi ved, at sommerfuglene får færre og færre levesteder, og flere arter er uddøde eller i fare for at gøre det, så derfor er der brug for en indsats både fra staten og private. Og det er virkelig positivt, at en stor landsdækkende virksomhed som REMA 1000 nu tager ansvar og vil være med til at gøre en konkret forskel,” siger hun.

Læs også: Ni kommuner har droppet giften

En håndsrækning til pressede sommerfugle

Det grønne område skal sikre levesteder for sommerfuglene, som er under pres i den danske natur. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er 49 ud af 69 sommerfuglearter gået tilbage siden 2014. Og ifølge den seneste rødlistevurdering fra 2019 er 16 sommerfuglearter direkte truet.

Den store tilbagegang skyldes, at sommerfuglene har for få levesteder, fordi marker, skove og haver er for ensartede, og hvor der før var plads til mange forskellige planter, er der i dag kun få planter. Samtidig er det et problem, at der bliver sprøjtet og gødet for meget i haverne. Derfor er glæder indkøbs- og marketingdirektør i REMA 1000 Anders Jensen sig over muligheden for at skabe bedre biodiversitet.

”Manglen på plads er en af de største trusler mod insekterne, og her kan vi bidrage positivt med et stort areal, som bliver skabt til sommerfuglevenlige forhold og til gavn for naturen,” udtaler han.

Læs også: Nu bliver særlige bidræbergifte forbudt herhjemme