Fire fuglearter bliver fredet fra jagt

I fremtiden vil fire fuglearter være fredet fra jagt i Danmark. Tre af arterne er globalt truede, mens en er i tilbagegang herhjemme.

Når jagtsæsonen på fugle starter til efteråret, vil fire fuglearter være fredet for geværets sigtekorn. Arterne taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue bliver nemlig tilføjet til listen over fuglearter, der er fritaget fra jagt i Danmark, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

I jagtsæsonen 2018-19 blev der blandt de fire arter nedlagt knap 7000 fugle.

”Naturen er i krise og går på globalt plan tilbage i højt tempo. Det giver ikke mening, at vi herhjemme tillader jagt på en række fugle, der regnes for globalt truede, og hvor jagten har en betydning for nedgang i bestanden. Derfor har jeg besluttet at stoppe den jagt,” udtaler miljøminister Lea Wermelin (S).

Læs også: Danske havørne sætter ynglerekord

Et vigtigt skridt for truede fugle i Danmark

Tre af de fire fuglearter er internationalt beskyttet og klassificeret som truede på den globale rødliste, der er en vurdering af arternes risiko for at uddø. Tyrkerduen er ikke internationalt truet, men bestanden er i tilbagegang i herhjemme. Derfor er de i Vildtforvaltningsrådet, som blandt andet tæller Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, glade for beslutningen.

”Det er vigtigt, at vi løbende vurderer, hvilke dyr vi kan forsvare jagt på og hvornår. Her er jeg godt tilfreds med, at vi nu har genbesøgt jagttiderne for en række sårbare arter og er nået til enighed. Samtidig er jeg glad for det klare ønske i rådet om, at vi skal indtænke internationale hensyn i forvaltningen af trækfuglene”, udtaler formand for Vildtforvaltningsrådet Jan Eriksen.

Reglerne forventes at træde i kraft i juli 2020, og altså inden jagtsæsonen for fugle starter i efteråret.

Læs også: Nu bliver særlige bidræbergifte forbudt herhjemme