Flere rene linjer i busdriften på Sjælland

Over de næste to år bliver flere og flere buslinjer omlagt med elbusser, både i hovedstadsområdet og provinsen.

Flere og flere sjællandske kommuner investerer nu i elbusser, der kommer på vejene over de næste to år. Det betyder, at der bliver skåret ned på udledningen af både drivhusgasser og partikelforurening.

Virksomheden Movia, der er de sjællandske kommuners og regioners trafikselskab, har nu 76 elbusser på vejene – primært i Storkøbenhavn. Elbusser er stadig relativt nyt i Danmark – de første begyndte først at køre fast sidste år. Før det havde der kun været midlertidige forsøg med batteridrevne busser.

Men nu begynder det at gå hurtigere.

Læs også: Roskilde er første danske by kun med elbusser

Til sommer kommer der 47 ekstra elbusser i drift i kommuner omkring København, i Slagelse og på Lolland-Falster. Og i løbet af første halvår af 2022 bliver tre travle busruter mellem København og en række omliggende kommuner omlagt til elektrisk drift, hvilket betyder 53 nye elbusser.

Til sommer 2022 vil der så være 176 Movia-elbusser på Sjælland. Det vil svare til 15 procent af den samlede busdrift, opgjort på antal køretimer. Samtidig kommer der også nogle fossilfri busser på vejene, der kører på biodiesel.

”Omstillingen til emissionsfri busser, fx elbusser, går ganske hurtigt,” siger Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann.

Læs også: Grønne busser på vej til landets største kommuner

Mindre udledninger

Når kommunerne skifter fra fossile busser til elbusser, sparer de klimaet for drivhusgasser og miljøet for partikelforurening. De elektriske busser, der kommer på vejene i sommeren 2021, vil fx spare klimaet for 8400 tons CO2. Den næste omgang elbusser, i 2022, vil skære yderligere 5037 tons CO2-udledninger, viser tal fra Movia.

Der vil også gradvist komme flere og flere elbusser efter 2022, forklarer Camilla Struckmann.

”Movia har et mål om at halvdelen af busserne i 2030 skal være emissionsfrie,” siger hun. ”Det er et ambitiøst mål, som kræver et vedvarende fokus på i forbindelse med udbud”.

Læs også: Havnebusser i København sejler på den grønne bølge

Elbusser er omtrent dobbelt så dyre at indkøbe som traditionelle dieselbusser, men Movia regner med, at efterhånden som der kommer nye udbud for busdrift i de sjællandske kommuner, vil den fossile busflåde efterhånden blive udskiftet med elbusser.

”Vi ser en stor interesse fra kommuner og regioner på Sjælland for omstilling til emissionsfrihed. Omstillingen finder sted i takt med, at busdriften genudbydes ved kontraktophør, så omstillingstakten afhænger af, hvornår det er muligt at udbyde driften”, siger Camilla Struckmann