Flere og flere med handicap kommer i arbejde: “Vi vil også gerne bidrage til samfundet”

Tusindvis af danskere lever til daglig med et handicap, og selvom hverdagen kan være fyldt med udfordringer, er der alligevel flere og flere personer, som kommer i arbejde. Ny rapport viser, at knap 61 procent af personer med handicap nu er i job.

Siden 2008 har andelen af personer med handicap på arbejdsmarkedet været stødt stigende. For 14 år siden var 51,4 procent i job. I dag er andelen 60,8 procent. Det viser en rapport fra Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

“Det er fantastisk at se, at langt flere personer med handicap har fået foden inden for på det danske arbejdsmarked. Flere både kan og vil være en del af arbejdsfællesskabet. Det er godt for den enkelte, og det er godt for samfundet,” siger beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, i en pressemeddelelse.

Målrettet indsats

Flere nye hænder på arbejdsmarkedet skyldes blandt andet en landsdækkende politisk indsats fra november 2019. Lokale og regionale aktiviteter, jobkonferencer og kampagner har således de seneste tre år haft for mål at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap. Desuden blev en bred politisk aftale indgået i 2018 med henblik på, at få flere personer med et større handicap i arbejde frem mod 2025.

Ud over de politiske indsatser, mener Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer (DH) – en paraplyorganisation, der arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre, at arbejdsgiverne de seneste år har været nødsaget til at kigge bredt efter arbejdskraft.

“De politiske aftaler hjælper på den lange bane, men der har været mangel på arbejdskraft i Danmark, og derfor har arbejdsgiverne været nødsaget til at se sig bredere omkring for medarbejdere,” siger Thorkild Olesen, som også glæder sig over stigningen.

“Det er jo rigtig fantastisk. Vi er ikke anderledes end andre grupper, for vi vil også gerne bidrage til samfundet,” fortæller formanden, som selv lever med et handicap. Thorkild Olesen er født med grøn stær og blev blind som 21-årig.

Til trods for sit synshandicap har Thorkild Olesen aldrig ladet sig slå ud. I 2020 modtog han også ridderkorset, der bliver tildelt til personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats. Foto: Danske Handicaporganisationer
Til trods for sit synshandicap har Thorkild Olesen aldrig ladet sig slå ud. I 2020 modtog han også ridderkorset, der bliver tildelt til personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats. Foto: Danske Handicaporganisationer

Hver fjerde har et handicap

I 2021 angav næsten hver fjerde 16-64-årige at have et handicap. Det svarer til flere end 800.000 danskere. Heraf har omkring 300.000 af dem angivet, at de har et større handicap. Det kan blandt andet omfatte fysiske handicap som muskelsvind og blindhed og psykiske handicap som autisme og Downs syndrom.

På grund af større udfordringer, som medfølger med handicappene, har de derfor også sværere ved at komme på arbejdsmarkedet. Rapporten fra VIVE viser således, at 39 procent af personer med større handicap er i arbejde. Selvom det i løbet af det seneste år er steget med 4,7 procentpoint, skal der ifølge Thorkild Olesen gøres op med flere fordomme, før vi i fremtiden kan forvente, at andelen når op på et højere niveau.

“Mange virksomheder tror, at de skal omlægge hele deres arbejdsplads, hvis de for eksempel ansætter en person i kørestol. Men de ved måske ikke, at der findes støtteordninger, som kan hjælpe dem med at forstå personens handicap og hjælpe med at finansiere de omlægninger, der nu skulle være,” siger han.

“Selvfølgelig kræver det tilpasning at have ansatte med handicap, men hos DH har vi blandt andet foreslået, at arbejdsgiver kan ringe til en af vores medlemsorganisationer for at spørge ind til, hvad det betyder at have et fysisk eller psykisk handicap.”

Større viden om hvad et handicap indebærer, skal ifølge formanden derfor være med til at sikre, at fordommene bliver mindre.

Flere skal i arbejde

Selvom der siden 2008 er sket en betydelig stigning blandt personer med handicap på arbejdsmarkedet, er der stadig stor forskel, når man sammenligner med andelen af personer uden handicap i job. Her er der 86 procent i arbejde.

Forskellen mellem de to grupper er på det laveste nogensinde, men flere personer med handicap står ledige og klar til et job. Helt konkret fortæller DH, at 46.000 mennesker er klar til et job inden for 14 dage.

Thorkild Olesen lægger heller ikke skjul på vigtigheden af, at personer med handicap kommer i arbejde. Ud over at det naturligvis gaver samfundet, så har det også betydning for den enkeltes mentale sundhed.

“Hvis man ikke er i arbejde, er risikoen for at ende ud i isolation og ensomhed meget større, fordi du ikke har et fællesskab fra arbejdspladsen, som også nogle gange strækker sig ud over arbejdstiden,” fortæller han.

Derfor drømmer Thorkild Olesen også på sigt om at halvere forskellen mellem personer med og uden handicap på arbejdsmarkedet. Han gør dog opmærksom på, at der – grundet den nuværende krise i Europa – på kort sigt ikke kan forventes en større fremgang.

“Realistisk set i løbet af de næste 3-5 år skal vi være tilfredse med, hvis andelen af personer med handicap på arbejdsmarkedet ikke falder. Men jeg tror på, at andelen på den lange bane vil fortsætte med at gå op,” siger han.

Antallet af hjemløse falder: “Hver eneste hjemløs har sin egen historie. Lyt til den” Læs også
Udgivet

Antallet af hjemløse falder: “Hver eneste hjemløs har sin egen historie. Lyt til den”

En målrettet indsats med at give flere danskere tag over hovedet har nu båret frugt. Efter en…