De tager sagen i egen hånd: ”Vi vil gøre op med ubalancen i håndværkerfagene”

Byggebranchen er domineret af mænd. Samtidig mangler vi håndværkere i massevis. Men det går utrolig langsomt med at få kvinder ind på erhvervsskoler og byggepladser. Nu kæmper en lille gruppe håndværkere selv for at skabe plads til flere kvinder, transpersoner og non-binære.

En weekend i starten af august, lugten af tjære og olie, var 50 håndværkere i gang på havnen i Holbæk for at bygge to tømmerflåder. De skal bruges til at restaurere det gamle sejlskib Hawila fra vandsiden, men arbejdet handler også om, at håndværkerne – der alle er kvinder, transpersoner og nonbinære – kunne mødes, dele erfaringer og hjælpe hinanden.

De kommer nemlig fra foreningen Under Ombygning, der arbejder for mere kønsdiversitet på byggepladserne i Danmark.

”Vi vil være med til at gøre op med den ubalance, der er indenfor håndværkerfagene og gøre dem mere tilgængelige for kønsminoriteter,” siger Julie Jensen, der er tømrer på Sydfyn og medskaber af byggetræffet.

Netværket omfatter både tømrere, snedkere, skiltemalere og smede, men også personer uden håndværksmæssig erfaring, men som påtænker at gøre det til sin levevej. Fælles for dem alle er, at de er kvinder, transpersoner og nonbinære i en branche, der er domineret af mænd: Ifølge Danmarks Statistik er der 90 procent mænd på tværs af bygge- og anlægsbranchen.

Men der er faktisk en lille stigning af kvinder, der er begyndt at søge mod tømrerfaget.  I 2015 begyndte 51 kvinder på tømreruddannelsen i Danmark, i 2021 var det 130. Tallene er små, og kvinder udgjorde i 2021 kun 3,36 procent af hele tømreruddannelsen. Det billede tegner sig også på andre håndværkeruddannelser.

Alle skal kunne blive håndværker

“Det er mærkeligt, hvis noget som køn, socialklasse eller hudfarve skal afgøre, om man er herre over, hvordan ens liv skal udforme sig,” siger Julie Jensen.

Håndværkerne i Under Ombygning er ikke de eneste, der arbejder for mere diversitet i byggebranchen.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har fokuseret på udfordringen de sidste par år, og udgav i 2021 en rapport om kvinder i byggebranchen. Udviklingen går langsomt, og analysen peger på, at nogle kvinder oplever at gøre sig mere maskuline, helt ubemærkede eller i nogle tilfælde at skulle bevise, de har lov at være der, på trods af deres køn.

”Det skaber et bedre arbejdsmiljø, at vi er forskellige og tænker forskelligt. Det skaber mere innovation, når der kommer flere perspektiver på banen, men minoriteterne har brug for rygstøtte,” siger Christina Schultz, der er sekretariatsleder hos Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Tilmed peger Arbejdernes Erhvervsråd på, at der i 2030 vil mangle 99.000 faglærte, og her kan en bedre rekruttering af kvinder, transpersoner og non-binære være en del af løsningen, mener Christina Schultz.

Der skal bygges to tømmerflåder så træskibet Hawila i Holbæk, kan restaureres fra vand-siden. Foto: Under Ombygning
Der skal bygges to tømmerflåder så træskibet Hawila i Holbæk, kan restaureres fra vand-siden. Foto: Under Ombygning

En bevægelse nedefra

Under Ombygning mødes en gang i måneden, i Svendborg og København, for at netværke med nuværende- og kommende håndværkere og støtte hinanden.

”Da jeg begyndte på grundforløbet, kendte jeg ikke en eneste ikke-mandlig tømrer,” siger Julie Jensen. Hun manglede selv en rollemodel, da hun trådte ind i tømrerfaget, og mener det er vigtigt, at der er nogle at spejle sig i.

“Under Ombygning er selvorganiseret og en bevægelse nedefra, det er ikke fagforeninger eller skoler, der står bag. Det er os der står i det, og som lever med det, som tager initiativ til at få flere ind,” siger Julie Jensen.

Foreningen slår på tromme for deres netværk på sociale medier og med plakater på erhvervsskolerne, op til det årlige byggetræf.

Og den slags netværk er der brug for, fortæller nogle af de unge lærlinge, der er med til byggetræffet på havnen i Holbæk. Hvis man er den eneste kvinde, trans- eller nonbinære person i en klasse og en hverdag med stereotype fortællinger om håndværksfag, arbejdstøj, der ikke er tilpasset en kvindekrop og manglende omklædningsrum på skolerne, kan man føle sig alene, siger de.

Årets t-shirt til byggetræffet Under Ombygning 2022 på Holbæk Havn. Foto: Sara Bang
Årets t-shirt til byggetræffet Under Ombygning 2022 på Holbæk Havn. Foto: Sara Bang

Små skridt

Selvom tallene for udviklingen er små, bliver forholdende bedre. På nogle byggepladser er der kommet omklædnings- og badefaciliteter for kvinder, og der er mere fokus på omgangstonen, fortæller Christina Schultz, sekretariatsleder for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Og fagforeningen 3F vedtog i 2021 en overenskomst med fokus på ligestilling, så kvindelige håndværkere nu kan bevare deres fulde løn under barsel. Men Christina Schultz mener også, at bygherrer og entreprenører skal stille flere krav til, hvilken byggeplads de ønsker og hvordan omgangstonen på arbejdspladsen skal være og hvorvidt der skal hænge plakater af nøgne kvinder i frokoststuen.

Tilbage på havnen i Holbæk er de efter tre byggedage ved at lægge sidste hånd på tømmerflåderne. En ung lærling holder en pause, før flåderne skal i vandet, og fortæller, at hun første gang deltog i træffet sidste år. Det gav hende modet til at søge ind på tømreruddannelsen, hvor hun netop er startet.

”Hvert år kommer der flere til vores byggetræf for at prøve det af. Og nogle gange kommer de tilbage næste år og har fået læreplads,” siger Julie Jensen.  “Det er fedt når det lykkedes”.