Fagligt netværk skal sætte skub på en bæredygtig byggesektor

Et nyt netværk skal samle den danske byggebranche for at belyse, hvordan bygherrer, arkitekter og uddannelser kan arbejde med Verdensmålene.  

For første gang nogensinde samles den danske byggebranche og vidensinstitutioner i et nyt netværk for en mere bæredygtig byggesektor. Netværket skal nemlig undersøge, hvordan man i praksis kan arbejde med FN’s 17 Verdensmål i arkitektur og i byggebranchen.

Der er et stort behov for, at byggebranchen kommer ind i kampen for den bæredygtige omstilling: En ekspertgruppe anslår, at byggeriet på verdensplan står for 40 procent af udledningerne af drivhusgasser. I Danmark er kun cirka 4 procent af vores igangværende byggeri bæredygtigt, viser en opgørelse fra Dansk Byggeri.

Vidensdeling er afgørende

Det nye netværk er forankret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK.

”Vi glæder os meget over, at netværket bliver forankret på KADK. Det ligger i naturlig forlængelse af vores flerårige arbejde med FN’s Verdensmål. Videndeling inden for byggeriet er afgørende for fremtidens bæredygtige løsninger, ikke mindst i forhold til at tænke Verdensmålene ind i en holistisk sammenhæng – og det er det, der skal til, hvis vi skal nå dem i tide”, siger rektor Lene Dammand Lund.

Parterne i netværket er KADK, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), Akademisk Arkitektforening, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder.