VIA satser på Verdensmålene

Studerendes arbejde med cirkulær økonomi har banet vejen for at få Verdensmålene ind i undervisningen på jysk professionshøjskole.

Professionshøjskolen VIA University College baserer sin nye strategi på Verdensmålene og inddrager dem mere og mere i undervisningen.

”Vi vil ikke have, at vi som uddannelsesinstitution er isoleret fra samfundet, så det er meget vigtigt, at alle vores studerende bliver uddannet i bæredygtighed, lige meget om de skal arbejde i det private erhvervsliv eller i velfærdsprofessionerne”, siger Karen Frederiksen, der er uddannelsesdekan på VIA.

Professionshøjskolen har knap 20.000 studerende på 40 professionsbacheloruddannelser, der eksempelvis bliver til sygeplejersker, skolelærere, designere og bygningskonstruktører – og endnu 20.000 studerende, der bliver efteruddannet på akademi-, diplom- og masterniveau.

Ideen om at fokusere målrettet på Verdensmålene blev udviklet på en ”græsrodsagtig” måde, originalt af gruppe af studerende og senere af en arbejdsgruppe, forklarer Karen Frederiksen. ”Cirkulær økonomi og resiliens har været et tema i nogle af VIAs miljøer, særligt blandt nogle af vores designstuderende, og ud fra det voksede en netværksgruppe op, der sammen med ledelsen udviklede forslaget med at sætte Verdensmålene som ramme helt ind i vores nye strategi”, siger hun.

”Og da vi i vores sidste strategi fokuserede meget på samfundsengagement, syntes ledelsen, at Verdensmålene var en naturlig udvikling fra det”.

Videreuddannelse i Verdensmål

På sigt skal målene indarbejdes i de enkelte uddannelser, så de virkelig bliver en del af de studerendes demokratiske dannelse.

”Nogle undervisere er selv gået i gang med at bruge Verdensmålene, men vi har også søgt strategiske puljemidler til at arbejde konkret med dem, så vi har i øjeblikket vores andet hold undervisere i et kursusforløb om cirkulær økonomi og Verdensmålene”, fortæller uddannelsesdekanen.

Det er et krav, at underviserne i forløbet skal tænke sin egen faglighed konkret ind i Verdensmålene for at undersøge, hvor de kan arbejde med dem i deres egen uddannelse.

”Min egen baggrund er inden for sundhedssektoren, og der er der et meget stort materialeforbrug af præparater og indpakninger, hvis man eksempelvis arbejder som sygeplejerske eller bioanalytiker. Her ville det fx være oplagt at tænke på, hvordan man indkøber og bruger materialer”, siger Karen Frederiksen.

Udover efteruddannelse til undervisere sætter VIA University College også fokus på Verdensmålene med en stort anlagt konference, som de studerende selv arrangerer, og en forelæsningsrække om målene i samarbejde med Sustainia.