Endeligt farvel til sprøjtemiddel der truer bierne

For at stoppe udryddelsen af bier og insekter har EU-domstolen indført et endeligt forbud mod et bestemt stof i sprøjtemidler.

Nu er det slut med at give dispensation til sprøjtemidler, som slår bier ihjel. I slutningen af januar slog den Europæiske Unions Domstol nemlig fast, at EU-lande ikke længere må give dispensation til at bruge sprøjtemidler, som indeholder neonikotinoider. Det skriver Dagbladet Information.

Egentlig blev stoffet forbudt i EU i 2018, men alligevel har myndigheder i flere lande som Østrig, Frankrig, Danmark og Storbritannien givet dispensationer til at omgå forbuddet. I Danmark er det især på raps- og roemarker, at landmændene alligevel har fået lov at bruge sprøjtemidlet, men det er nu endegyldigt slut.

Dommen faldt bare en uge før, EU-kommissionen fremlagde en syvårsplan, der skal sikre bedre beskyttelse af blandt andet bier. I dag er hver tiende bi- og sommerfugleart truet af udryddelse, ifølge Dagbladet Information.

Og det er et problem, for bierne er vigtige for både fødevareproduktion og biodiversiteten.

Ifølge en rapport fra EU’s natur- og miljøorganisation, IPBES, er tre fjerdedele af de dominerende fødevarer i verden afhængige af dyrs bestøvning. Og hele 90 procent af klodens 350.000 vilde blomsterplanter er afhængige af bestøvning fra bier og andre insekter.

I Danmark blev der senest givet dispensation til brug af sprøjtemidlet i maj 2021, men nu er det altså helt forbudt.