10.000 danske haver er nu blevet vildere

Danske haveejere er blevet vilde med at gøre deres haver mere vilde. Det giver den stærkt pressede danske natur et lille men voksende fristed.

Rigtig mange danskere har inviteret mere vild natur ind i de ellers så velplejede villahaver. Projektet ”Slip Haven Fri” melder nu, at over 10.000 danske haver nu har tilmeldt sig projektet.

Dermed har haveejerne lovet at gøre mere for at indrette haven på en måde, så den ikke kun er velholdt og nydelig, men også giver dyr som sommerfugle, bier og fugle mulighed for at flytte ind.

Det er vigtigt, fordi verden står midt i en global biodiversitetskrise, og fordi Danmark er et af de mest naturfattige lande i Europa, skriver Dansk Naturfredningsforening, der står bag projektet, sammen med supermarkedskæden Rema 1000.

Haver som oaser i en ørken af landbrug

Tal fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet viser, at over 1.800 arter er truet i den danske natur, og mange dyr mangler steder at leve og finde føde. For eksempel er hver tredje af de danske arter af dagsommerfugle truede eller allerede uddøde.

En meget stor del af Danmarks areal er i dag udlagt til landbrug, hvor landskabet består af enorme marker, hvor man oftest kun dyrker én eller meget få afgrøder. Andre planter anses for unyttigt ukrudt, der fjernes med maskiner eller med gift. Det har betydet, at mange levesteder for Danmarks vilde natur er skrumpet gevaldigt eller helt forsvundet.

Omvendt er der også mange private haver i landet, hvor der ikke på samme måde er krav om produktion, og hvis blot en lille del af haverne kan omdannes til mere naturlige forhold, kan det give naturen et fristed.

”Der er en akut mangel på plads til naturen i Danmark, så det er fantastisk, at stadig flere danskere vælger at bruge en del af deres have til at hjælpe naturen. Det gør en stor forskel, hvis man dropper en lille del af den klassiske trimmede græsplæne til fordel for naturvenlige planter og andre elementer, som får haven til at summe af mere liv. Hver kvadratmeter tæller, hvis vi skal komme sommerfuglene og de andre trængte dyr til undsætning,” siger Therese Nissen, naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Tjek din haves naturscore

I praksis foregår vildskaben ved, at man som haveejer kan gå ind på hjemmesiden www.sliphavenfri.dk. Her kan man tilmelde sin have. Det betyder for det første, at man lover at lade være med at bruge sprøjtegifte i haven. Dernæst vælge, man hvor stor en del af haven, man gerne vil gøre vild. Det skal være mindst 20 procent.

Til sidst krydser man af, hvilke naturelementer, man gerne vil tilføje haven. Det kan være et lille vandhul, gamle hule træer og træstammer, bunker af sten eller grene, eller et blomsterbed med mange forskellige danske blomster, der blomstrer fra tidlig forår til sensommeren, så bier og sommerfugle kan finde føde i hele sæsonen.

Til sidst bliver haven registreret og får en ”naturscore”, dvs. en karakter for, hvor mange naturelementer, du tilføjer. Og du får et klistermærke til postkassen, så dine naboer også kan se, at du prøver at hjælpe naturen lidt på vej.

Det hele er helt frivilligt, så der er altså ikke nogen fra Dansk Naturfredningsforening, der tjekker, om du rent faktisk også har afsat de 20 procent af haven. Men omvendt er der heller ikke nogen fidus i at snyde.

I skrivende stund har 10.872 danske haver tilmeldt sig projektet, og i alt har de en størrelse på lidt over 24 millioner kvadratmeter, hvoraf 13,5 millioner kvadratmeter er blevet omlagt til mere naturlig tilstand. I gennemsnit har hver haveejer valgt at indføre 7,1 af de i alt 10 foreslåede naturelementer.