Levende natur er blevet en politisk vindersag

Valget er nu på vej, og naturen står højt på vælgernes ønskeseddel, når de skal sætte deres kryds på stemmesedlen.

Snart går Danmark igen til valglokalerne for at sætte kursen for de kommende år.

Men selvom vi lever i en tid, hvor krigen i Ukraine, inflation og mange andre vigtige emner fylder nyhederne, er hensynet til naturen og klimaet stadig et af de vigtigste politiske emner for de danske vælgere. Det fremgår af en ny undersøgelse, som analysefirmaet Epinion har foretaget for Dansk Naturfredningsforening.

I undersøgelsen blev godt 2000 danskere spurgt, hvilke tre emner der var de vigtigste for, hvordan de ville stemme til valget første november 2022. Respondenterne prioriterede emnerne i denne rækkefølge:

Det vigtigste emne var ’Sundhed’, derefter ’Økonomisk politik’, ’Klima, miljø og natur’, ’Ældreområdet’, ’Børn og unge’, ’Udlændinge og integration’, ’Skattepolitik’, ’Psykiatri’, ’Socialpolitik’, ’Beskæftigelse’, ’Udenrigs- og forsvarspolitik’ og sidst kom ’Kultur og fritid’.

Sundhed blev altså den største topscorer, som 44 procent af respondenterne havde med på deres top-3. Derefter kom den økonomiske politik, som 37 procent havde med. Og lige efter som nummer tre kom Klima, miljø og natur, som hele 36 af deltagerne i undersøgelsen prioriterede. Især de yngre vælgere var positivt indstillede overfor forslaget. I denne gruppe bakkede 44 procent op.

Det vil sige, at flere end hver tredje vælger i landet ifølge undersøgelsen lægger vægt på hensyn til den grønne dagsorden, selv i en tid, hvor krig og økonomisk krise i stor grad har fokus.

Vælgerne giver grønt lys til ny naturlov

Men det er én ting at ønske mere fokus på naturen generelt. Noget andet er, hvad der rent faktisk skal gøres i praksis.

En række naturbeskyttelsesorganisationer har lanceret et ønske om, at den kommende regering skal vedtage en konkret lov for naturen – en såkaldt biodiversitetslov. Den skal sætte konkrete mål for at beskytte og genoprette Danmarks natur, der i dag generelt er i dårlig stand.

De 17 organisationer foreslår, at den nye lov skal bygges over samme model som klimaloven, hvor det nuværende biodiversitetsråd styrkes og kan spille samme rolle som Klimarådet.

På samme måde, som klimaloven har et mål om, at Danmark skal være CO2-neutralt i 2050, skal en biodiversitetslov også sætte langsigtede mål, mener organisationerne, der har fremsat forslaget.

De anbefaler derfor, at al dansk natur skal trives og have en ’gunstig tilstand’ i 2050. I 2019 var kun 5 procent af danske naturtyper i gunstig tilstand.

Og den idé får grønt lys fra et flertal af danskerne. Det viser en anden undersøgelse, som Epinion også har gennemført for Dansk Naturfredningsforening. Her blev folk stillet spørgsmålet ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Danmark bør have en naturlov”.

Resultatet var, at i alt 67 procent var enten enige eller helt enige. Dermed er der opbakning til idéen fra to tredjedele af danskerne. Kun i alt 8 procent var uenige eller helt uenige.