Denne uge er Verdensmålsugen

Uge 47 handler om at blive klogere på, hvordan vi kan blive klogere på Verdensmålene.

Efterhånden er uge 47 ved at blive etableret som den uge i året, hvor Verdensmålene er i særligt fokus på mange af landets uddannelsessteder.

Det skyldes, at 47 også kan læses som 4.7 – hvilket henviser til Verdensmål nummer 4 om at give alle i verden mulighed for en god uddannelse, og underpunkt nummer 7: At alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling.

Verdensmålsugen var tidligere bare den uge, hvor Verdenstimen bliver afholdt. Men efterhånden har eventet knopskudt, så der nu sker forskellige ting i løbet af uge 47.

Her er en lille oversigt over, hvad der sker hvor:

Mandag den 21. november

FN-byen holder online undervisning for folkeskoler

Live fra FN-byen i København. Der vil blive en undervisningslektion for mellemtrin og en for udskoling.

https://www.verdensmaal.org/events/verdenstimen-online

Konferencen UBU.NU

UBU står for Uddannelse i Bæredygtig Udvikling, og UBU.NU er en begivenhed i rækken af konferencer, der vil sætte fokus på UBU på et nationalt plan.

Konferencen kommer som en naturlig forlængelse af forslaget til en national Handleplan for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og rapporten ”På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling”, som blev overrakt til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i september 2022.

Blandt hovedtalerne vil være professor Katherine Richardson, der blandt andet har dyb indsigt i klimaproblematikkerne, og historieprofessor Poul Duedahl, der er ekspert i UNESCOs historie.

Konferencen foregår på VIA College i Aarhus.

http://ubu.nu/

Tirsdag den 22. november

Efterskoler holder heldagsmøde

Efterskolerne/Fælles forandring gennemfører et heldagsmøde for deres bæredygtighedsnetværk. Det foregårpå Baaring Efterskole på Fyn.

Onsdag den 23. november

Verdenstimen

Verdenstimen sker igen i år på Københavns Rådhus, hvor blandt andet Kronprinsesse Mary er med som gæst.

Torsdag den 24. november

Seminar med VUC

VUC’s Verdensmålsforum afholder seminar med det formål at samle faggruppeledere, undervisere og kursister for sammen at gribe til handling. Verdensmålene skal tænkes ind i alle fag – og det kræver videndeling, inspiration og samarbejde i faggrupperne. Fokus vil være på det faglige indhold, pædagogik og didaktik.

Seminaret foregår i Middelfart.

https://vuc.dk/nyheder/arrangementer/verdensmaal-4-7-2/