Sæt fokus på Verdensmålene i din undervisning

I uge 47 inviteres du, som underviser, til at sætte fokus på Verdensmålene og bæredygtig dannelse i din undervisning. En lang række organisationer arrangerer ”Verdenstimen”, som engagerer grundskoler og ungdomsuddannelser i arbejdet med Verdensmålene. Tilmelding til online event finder du længere nede.

I år tager “Verdenstimen” form på tre måder; en række udvalgte undervisningsmaterialer, som du kan gribe i uge 47, to online kickoff arrangementer 21. november samt et fysisk arrangement på Københavns Rådhus d. 23. november.

Materialer til ”Verdenstimen i min klasse”

Brug en af vores ”Verdenstimen i min klasse”-pakker, målrettet hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Som underviser kan du udvælge et eller flere af materialerne og markere “Verdenstimen” på den måde, du finder ideel for jer. Til alle tre niveauer vil du kunne finde materialer af forskellige varighed;

·       10 min (fx til morgensamling)

·       1 lektion (målrettet forskellige fag)

·       1 hel (tema-)dag

Sæt kryds til “Verdenstimen online”

Mandag d. 21. november kickstarter vi vores fejring af Verdensmålsugen, uge 47, med et lærerigt og engagerende online event. Dine elever bliver introduceret til Verdensmålene, og især nogle af de Verdensmål hvor Danmark er en lille smule bagud. Vi afslutter eventet med en quiz, hvor dine elever kan vinde et klassesæt med materialer fra forskellige organisationer i Verdenstimen.

Der vil blive en undervisningslektion for mellemtrin og en for udskoling.
Eventen for mellemtrinnet er mandag d. 21/11 klokken 09.00-09.45.
Eventen for udskolingen er mandag d. 21/11 klokken 10.30-11.15.
Tilmeld din klasse her.

“Verdenstimen på Rådhuset”

23. november samles 250 mennesker på Københavns Rådhus for at markere skolers fokus på Verdensmålene. I et festligt og lærerigt rum vil 8 forskellige skoleklasser fortælle om deres arbejde med Verdensmålene. Traditionen tro vil beslutningstagere deltage i arrangementet og lytte til elevernes erfaringer, før de sammen spiser rådhuspandekager.

#verdenstimen22

Alle som deltager opfordres til at dele indsatsen med et fælles hashtag  #verdenstimen22. På den måde kan vi landet over inspirere hinanden og ikke mindst kan vi samle og dele Verdenstime-ugens aktiviteter.

Fra uge 43 vil du på denne side kunne finde undervisningsmaterialer, som du kan bruges til at markere Verdenstimen på jeres skole.

Hvis du er interesseret i at tilmelde dig og din klasse til vores online event 'Verdenstimen online' kan du skrive dig op ved at udfylde denne tilmeldingsformular: Jeg vil gerne tilmeldes Verdenstimen Online 21. november