Sæt fokus på Verdensmålene i din undervisning

I uge 47 inviteres du som underviser til at sætte fokus på Verdensmålene og bæredygtig dannelse i din undervisning. En lang række organisationer arrangerer Verdenstimen, som engagerer grundskoler og ungdomsuddannelser i arbejdet med Verdensmålene.

Materialer til 'Verdenstimen i min klasse'

Brug en af vores Verdenstimen i min klasse-pakker, målrettet hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Som underviser kan du udvælge et eller flere af materialerne og markere Verdenstimen på den måde, du finder ideel for jer. Til alle tre niveauer vil du kunne finde materialer af forskellige varighed;

·       10 min (fx til morgensamling)

·       1 lektion (målrettet forskellige fag)

·       1 hel (tema-)dag

Verdenstimen på Rådhuset

22. november samles 200 mennesker på Københavns Rådhus for at markere skolers fokus på Verdensmålene. I et festligt og lærerigt rum vil syv forskellige skoleklasser fortælle om deres arbejde med Verdensmålene. Traditionen tro vil beslutningstagere deltage i arrangementet og lytte til elevernes erfaringer, før de sammen spiser rådhuspandekager.

#verdenstimen23

Alle som deltager opfordres til at dele indsatsen med et fælles hashtag  #verdenstimen23. På den måde kan vi landet over inspirere hinanden og ikke mindst kan vi samle og dele Verdenstime-ugens aktiviteter.