De unge er blevet hørt: Seksualundervisning bliver obligatorisk på alle gymnasier

I februar nedlagde 2000 gymnasieelever undervisningen en dag i protest over manglende seksualundervisning på gymnasierne. Protesten nåede hele vejen til Folketinget, som nu har vedtaget obligatorisk seksualundervisning på gymnasiale uddannelser.

Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970, men efter protest fra gymnasieelever, bliver det i august 2023 et krav, at alle elever på landets gymnasiale uddannelser også skal modtage seksualundervisning. ”Jeg har kæmpe respekt for de unge mennesker, det er deres sejr,” siger Majbrit Berlau, der er generalsekretær hos Sex og Samfund, og er glad for den nye lov.

”Der er noget paradoksalt i, at seksualundervisningen kun er i folkeskolen, når vi ved, de fleste har deres seksuelle debut, når de er på en ungdomsuddannelse,” siger hun.

Den 10. februar nedlagde 2000 unge gymnasieelever deres undervisning for at følge en virtuel seksualundervisning omkring sex og samtykke, organiseret af Sex & Samfund og Danske gymnasieelevers sammenslutning.

Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, mødte uanmeldt op til strejken, og ni måneder efter vedtog folketinget, at seksualundervisning skal være en fast del af undervisningen på gymnasiale uddannelser fra skoleåret 2023/2024.

Men den nye lov gælder kun gymnasiale uddannelser, så der er et stykke vej endnu, forklarer Majbrit Berlau. ”Der er brug for seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser, så jeg håber, det også bliver udvidet til erhvervsuddannelserne, STU og FGU’erne. Vi skal nå alle unge,” siger hun.

Sex med samtykke

I den danske folkeskole blev seksualundervisning obligatorisk i 1970. Men hvor det førhen handlede mere om biologi, er der i dag også et behov for at tale om grænser og følelser. Majbrit Berlau mener, at det øgede behov for seksualundervisning blandt andet kan tilskrives Me too-bølgen og vedtagelsen af samtykkeloven.

”Det her med, hvordan man giver og beder om et samtykke, er noget, de unge interesserer sig rigtig meget for,” siger hun, og forklarer, at der også er kommet mere fokus på forståelsen af krop og køn. ”Kroppe er forskellige, og identiteter er ikke altid knyttet til det biologiske køn,” siger hun og understreger, at de unge ønsker en tydelig samtale om både grænser, køn og seksualitet.

Respektere hinandens grænser

En undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning viser, at hver femte kvinde i gymnasiet har været udsat for uønsket fysisk berøring, og at halvdelen af kvinderne ikke ved, hvem de skal gå til med den problemstilling. Det kan seksualundervisning være med til at løse, mener Majbrit Berlau.

”Jo bedre vi ruster dem til at blive klar på, hvad grænsen er, jo færre overskridelser kommer vi til at se. At være bedre til at lære at respektere hinandens grænser er en af de kulturforandringer, vi står overfor,” siger hun. Undervisningen skal nemlig klæde de unge på til den samtid, vi lever i, pointerer hun.

”Jeg synes, at vi som samfund skal være hammerstolte af, at vi har så stærkt en ungdom, der beder om hjælp til at tackle noget, de synes er svært”.