Danmark fordobler sin urørte skov

Endnu mere af Danmarks skov bliver vild. Nu får Danmark sin hidtil største udpegning af urørt skov.

Svampe, mos og planter får nu plads til at vokse vildt i skovbunden. Samtidig bliver det lidt sjovere at være fugl eller insekt i Danmark, da de nu får endnu flere levesteder at boltre sig på end tidligere. Alt sammen fordi, Danmark får fordoblet sit areal af urørt skov.

Med den nye Natur- og biodiversitetspakke, som regeringen og en række aftalepartier er blevet enige om, bliver nu det hidtil største område i Danmark udpeget til urørt natur. Faktisk bliver der tilføjet i alt 30.000 hektar, fordelt over 385 statsskove – dermed sker der en fordobling af Danmarks uberørte skov, som når op på over 55.000 hektarer.

Læs også: Tusinde år gammel mose kan nedbringe CO₂

Fra tømmer til dyretrivsel

I december 2020 blev regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet enige om forslaget, som bliver den hidtil største udpegning af urørt skov i de danske statsskove. Med planen er der afsat 888 millioner kroner til at gøre Danmarks natur mere vild og give et bedre grundlag til dyr og planter. Det er den aftale, der nu bliver udmøntet i konkrete skovområder.

For rigtig mange af Danmarks skove er nemlig blevet brugt til skovdrift, hvor man har dyrket skoven for dens træer og tømmer. Det har gjort, at dyr og planter ikke har haft de samme gunstige vilkår som i en naturlig skov.

Men det skal være slut i de 385 udvalgte skove – her bliver de kommercielle motorsave nemlig sendt på pension. Fældning af træer i de nye urørte skove vil gradvist blive udfaset over de næste seks til ti år. Der vil blive lukket grøfter og dræn, flere døde træer får lov til at blive liggende til gavn for både biller og svampe, og i nogle skove vil man endda udsætte græssende dyr, som kan skabe flere forskellige levesteder og give plads til flere arter.

Læs også: Odenses fremtid er i klimaets tegn