Lærervejledning Verdenstimen: De utålmodige

Målgruppe

Materialet Verdenstimen: De utålmodige henvender sig til

 • Elever på grundskolens 7.-10. klassetrin
 • Elever på efterskoler
 • Elever på ungdomsuddannelserne

Fag

Materialet kan anvendes i en række forskellige fag og i kombinationer af flere fag. Indholdet i podcasten ‘Verdenstimen: De utålmodige’ kan blandt andet anvendes i fagene dansk, samfundsfag, geografi, naturgeografi, erhvervsfag, historie, madkundskab og matematik

Materialet egner sig også til tværfaglige forløb, emneuger, innovationsprojekter og andre steder, hvor der er fokus på nysgerrighed, kreativitet og handlekompetencer blandt unge.

Om materialet

Undervisningsmaterialet ‘Verdenstimen: De utålmodige’ bygger på handlingens og håbets pædagogik. Verdens Bedste Nyheder ønsker med materialet at give eleverne viden om Verdensmålene. Målet er også at inspirere eleverne til selv at handle og formidle om Verdensmålene for derigennem at udvide deres egne og andres horisonter.

Materialet består af forskellige delforløb, der kan fungere alene eller som sammensatte forløb bestående af flere delforløb.

Materialet består af:

 • Fem episoder i podcasten ‘Verdenstimen: De utålmodige’
  undefinedundefinedundefinedundefinedundefined
 • Lytteopgave til arbejdet med podcasten ‘Verdenstimen: De utålmodige’
  Lytteopgaven understøtter arbejdet i de tre faser:
  - Før I lytter
  - Mens I lytter
  - Efter lytning
 • Lav din egen utålmodige podcast
 • Verdensmålsroulette
 • Aktiviteterne #DerErHåb

Intro Verdenstimen: De utålmodige

Find også teksten på materialets forside.

Verdensmålsambassadør Matias Lang Sørensen leder i podcasten Verdenstimen: De utålmodige efter svarene på, hvordan vi når Verdensmålene i tide. Det gør han sammen med podcastens to utålmodige deltagere Connie Hedegaard og Katherine Richardson.

Du har måske hørt, at Danmark er verdensmester i grønne løsninger og Verdensmål. Men på flere områder har vi faktisk nogle ret pinlige rekorder. I undervisningsmaterialet Verdenstimen: De utålmodige, er Matias sammen med tidligere klimaminister og EU-kommissær Connie Hedegaard og professor og FN-ekspert Kathrine Richardson derfor gået på en vigtig mission. De leder efter svarene på, hvorfor vi ikke rykker ud over stepperne herhjemme, når klodens alarmklokker blinker rødt, og vi allerede ved, hvad der skal til?

De har med andre ord sat sig for endelig at finde ud af, hvordan vi når Verdensmålene i tide.

Tag med på deres rejse og bliv både utålmodig og håbefuld på klodens vegne.

Der hører en række undervisningsmaterialer til hver af podcastens fem episoder. I kan blandt andet hoppe i studiet og skabe jeres egen episode af ‘Verdenstimen: De utålmodige’. Elever på 7.-10. klassetrin kan deltage i DM i Skolepodcast med deres podcast.

Find ‘Verdenstimen: De utålmodige’, hvor du plejer at lytte til podcast.

Episoderne

Find også beskrivelser og links til de fem episoder på materialets forside.

Episode 1: ” Tak skal du have, biologi!”

Matias tager jer i første episode igennem en spændende snak om Verdensmål 14 og 15, der handler om biodiversitet. Hør blandt andet hvordan menneskets handlinger på jorden er ved at gøre så stor en skade på verdens natur, at det truer vores eksistens.

Podcastens deltagere leder efter svarene på, hvorfor i alverden er det så svært at komme fra ord til handling? Og hvordan gik det til, at Danmark blev verdens mest opdyrkede land på linje med Bangladesh?

Episode 2: ”Selvfølgelig kan vi ændre vores forbrug!”

I denne episode dykker Matias ned i Verdensmål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion.

Hør blandt andet om Danmarks pinlige rekorder indenfor forbrug, madspild og affald. Hvis alle mennesker i verden levede, som vi gør i Danmark, ville vi have brug for fire jordkloder.

Podcastens deltagere leder efter svarene på, hvorfor er det så svært at tænke cirkulært? Og hvad skal der til for, at vi kan blive bedre til at genanvende vores ting i stedet for at smide ud og brænde af.

Episode 3: ”Det er ikke svært at bygge nyt ud af affald”

Denne gang tager Mathias jer igennem en spændende snak om Verdensmål 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Hør blandt andet om den ufatteligt store affaldsmængde, der stammer fra byggeriet. Vi står overfor historiens måske største byggeboom, fordi flere og flere flytter til byerne. Cirkulært byggeri, hvor gamle materialer får nyt liv, er allerede opfundet. Så hvorfor er det ikke mere udbredt? Og hvad skal der til for, at det bliver det normale i fremtiden? Podcastens deltagere går på jagt efter svarene.

Episode 4: ”Danmark er ikke et paradis for ligestilling”

I denne episode er Matias gået på opdagelse i Verdensmål 5, der handler om ligestilling mellem kønnene.

Hør blandt andet om, hvorfor mænd stadig tjener mere end kvinder, og om hvorfor mænd fortsat har langt større chancer for at få en lederstilling herhjemme.

Hvorfor tjener kvindelige ledere i det private næsten 100.000 kroner mindre om året end deres mandlige kolleger? Og hvordan kan det blive en god forretning for en virksomhed at skabe øget lighed? Podcastens deltagere går på jagt efter svarene.

Episode 5: ”Handling skal komme alle steder fra”

I podcastens sidste afsnit tager Matias jer igennem en opsamlende snak om Verdensmålene, hvor vi også hører klip fra de to tidligere politikere Kristian Jensen og Pelle Dragsted.

Hør blandt andet deres bud på, hvorfor Danmark ikke rykker hurtigere, og hvordan alle venter på, at politikerne trækker i arbejdstøjet.

Hvordan får vi de folkevalgte politikere til at handle og tænke langsigtet på klodens og de kommende generationers vegne? Og hvordan skaber vi bæredygtig udvikling uden at lade nogle grupper i samfundet i stikken? Det viser sig, at alle er utålmodige, så hvordan kommer vi i mål? Podcastens deltagere går på jagt efter svarene.

Lytteopgave Verdenstimen: De utålmodige

Formålet med denne opgave er at understøtte elevernes arbejde med en eller flere af podcastens episoder. Opgaven skal aktivere elevernes forforståelse, understøtte lytteoplevelsen med at skabe stemninger og indre billeder samt motivere til refleksionen over podcastens temaer.

Materialer til opgaven

Kopier følgende kopiark til elevernes arbejde med lytteopgaven:

Elevopgaverne ligger sammen med episoderne på de fem episoders sider.

Organisering

Eleverne arbejder i grupper med 3-4 deltagere. Grupperne kan arbejde med samme episode eller i de enkelte grupper fordybe sig i forskellige episoder.
Lytteopgaven er bygget op på samme måde til alle fem episoder.

Opgavens opbygning

Lytteopgaven understøtter arbejdet i tre faser:

 • Før I lytter
  Arbejdet i denne fase skal aktivere elevernes forforståelse og gøre dem nysgerrige på indholdet af den episode, som de skal lytte til.
 • Mens I lytter
  Arbejdet i denne fase skal understøtte et godt og koncentreret lyttearbejde både individuelt og i gruppen. Eleverne understøttes i at skabe stemninger og danne indre billeder, mens de lytter.
 • Efter lytning
  Arbejdet i denne fase skal understøtte elevernes refleksion over episodens temaer. Eleverne trækker i denne fase på allerede eksisterende viden og undersøger, hvordan episoden har gjort dem nysgerrige og utålmodige.

Det videre arbejde

Når eleverne har gennemført lytteopgaven, opfordres de til at gå videre med en af de øvrige opgaver i materialet.

De kan for eksempel hoppe i studiet og producere deres egen podcast og selv være med til at skabe forandring eller de kan formidle om Verdensmålene med afsæt i en Verdensmålsroulette.