Verdensmåls-roulette

I denne opgave tager vi afsæt i Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse.

Vi zoomer for en stund ind på delmål 4.7, der har overskriften: Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.

Ser man på beskrivelsen af delmålet, vil man opdage, at det handler om, at vi inden 2030 skal sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling.

Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

I opgaven med Verdensmåls-rouletten skal I styrke jeres egen viden om Verdensmålene samtidig med, at I bidrager til, at en udvalgt målgruppe møder Verdensmålene og opnår en større indsigt i, hvad målet betyder for naturen og alle os mennesker på jorden.

I skal bruge rouletten til at bestemme:

 • Hvilket Verdensmål I skal arbejde med.
 • Hvem der er modtageren for jeres produkt.

Det er helt op til jer, hvordan I vælger, at formidle jeres viden. I kan vælge at lave en kampagne, en aktivitet, en leg, et spil, et digitalt produkt eller noget helt andet.

Målet er, at jeres viden om Verdensmål bliver omsat, så det er relevant og nærværende for jeres målgruppe.

I skal bruge:

Brug rouletten

Sådan gør I

1: Nu skal i finde frem til, hvilket Verdensmål I skal arbejde med.
Slå med terningen.
Antallet af øjne bestemmer, hvilket Verdensmål I skal arbejde med.

 1. Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 2. Verdensmål 11 - Bæreredygtige byer og lokalsamfund
 3. Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 4. Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 5. Verdensmål 14 - Livet i havet
 6. Verdensmål 15 - Livet på land

2: Nu skal i finde frem til, hvem der er modtager for jeres produkt.
Slå med terningen.
Antallet af øjne bestemmer, hvem der er modtageren for jeres produkt.

 1. Eleverne i en 2. klasse
 2. Strikkeklubben på biblioteket
 3. Jeres forældre
 4. Jeres parallelklasse
 5. Børn i en børnehave
 6. Eleverne på en ungdomsuddannelse

Nu har I styr på, hvad I skal formidle, og hvem I skal formidle det til. Nu kan I gå i gang med at skabe jeres produkt.

Skab med innovation

I skal arbejde innovativt med at skabe jeres produkt.

Når man arbejder innovativt, handler det om at få ideer til - og gennemføre løsninger, der kan skabe værdi for andre.
Og det er lige præcis det, I skal med jeres produkt.

I skal starte med at formulere jeres arbejdsspørgsmål:

Hvordan kan vi hjælpe _______________ til at blive klogere på Verdensmål _______?

Inden I starter, er der to hjemmesider, I skal kende.

Verdensmål.org
Danmarks officielle Verdensmålsside. Her finder i alt om Verdensmålene. I finder nyheder om målene i Danmark, baggrund, materialer og ikoner.
Brug hjemmesiden flittigt i jeres arbejde.

Verdens Bedste Nyheder
Verdens Bedste Nyheder et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer. På hjemmesiden finder I inspiration til arbejdet med jeres Verdensmål.

Det innovative forløb

I skal igennem fire faser i arbejdet med jeres produkt. Materialet bygger nemlig på en model, der hedder FIRE-modellen.
Forløbet består af disse fire faser:

 • Forståelsesfasen - hvor I skal fordybe jer og undersøge det Verdensmål, I skal arbejde med, nærmere .
  I træner jeres omverdenskompetence, når I arbejder med Verdensmålene.
 • Idéfasen - hvor I skal få gode idéer sammen og udvælge de bedste.
  I træner jeres evne til samarbejde, når I sammen skaber nye idéer.
 • Realiseringsfasen - hvor I skaber jeres produkt.
  I træner jeres kreative kompetencer, når I eksperimenterer med forskellige muligheder.
  I træner jeres evner til handling, når I omsætter jeres viden til jeres modtager.
 • Evalueringsfasen - hvor I skal se om jeres produkt, har den ønskede effekt. I skal evaluere både processen og produktet.

I træner jeres personlige ressourcer, når I evaluerer jeres projekt.

Lad os så komme i gang!

Forståelsesfasen

I forståelsesfasen skal I have styr på jeres viden om det Verdensmål, som I skal arbejde med. Det er i denne fase, I får styr på eksisterende viden, altså det I allerede ved. Det er også i forståelsesfasen, I skal have styr på, hvad I skal undersøge nærmere, og hvem der kan hjælpe jer med yderligere informationer og viden.

 • Hvad ved I allerede om Verdensmålet?
 • Hvad skal I undersøge nærmere?
 • Hvilke erfaringer har I med de temaer, Verdensmålet handler om?
 • Hvordan kan I bruge verdensmaal.org?
 • Hvordan kan I bruge verdensbedstenyheder.dk?
 • Hvem kan hjælpe jer med at få mere viden om jeres Verdensmål?

Idéfasen

I skal nu videre med forberedelserne til jeres produkt.

Det er tid til at få idéer til, hvordan I kan skabe et produkt, der kan give jeres målgruppe ny viden om jeres Verdensmål.

Det kan være svært at få gode ideer på kommando. Derfor skal I først lave en lille idégenereringsøvelse. Den kan hjælpe jer i gang med at tænke kreativt.

Øvelsen er lavet i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

Øvelse

Se videoen og lav efterfølgende øvelsen sammen med jeres gruppe.

Spille Idégenerering Idégenerering
Idégenerering

Vi håber øvelsen fik sat gang i nogle kreative tanker.

Øvelse

I skal nu lave idégeneringsøvelsen igen.

Denne gang skal I opfinde gode idéer til, hvordan I kan skabe jeres produkt.

En deltager starter med at finde på en ting.

Den næste deltager anerkender idéen og bygger videre på idéen.

Sådan fortsætter I.

Eksempel:

Deltager 1:

“Jeg synes, vi skal finde på en leg”

Deltager 2:

“Det, jeg godt kan lide ved en leg, er, at børnene har det sjovt, mens de lærer om Verdensmålet.

Jeg synes også, at vi skal finde på noget, hvor børnene bevæger sig”.

Deltager 3:

Det, jeg godt kan lide ved….”

Skab overblik over jeres idéer

Nu har I sikkert fået samlet en masse idéer til jeres produkt. Sørg for at tegne eller skrive jeres idéer ned. Så har I har et overblik over jeres idéer, når I skal udvælge de bedste af dem.

Når I har fået styr på jeres idéer og fået lavet en prioritering og udvælgelse, så er det tid til at gå til realiseringsfasen.

Realiseringsfasen

Nu er vi kommet til selve produktionen af jeres produkt.

Til arbejdet skal I bruge:

 • Jeres arbejdsspørgsmål, der er jeres røde tråd i arbejdet.

Hvordan kan vi hjælpe _____________ til at blive klogere på Verdensmål ______?

 • Oversigten over jeres idéer
 • Viden om jeres Verdensmål fra verdensmaal.org
 • Øvrig viden indsamlet i forståelsesfasen

Indholdstyper

I arbejdet med jeres produkt kan I muligvis få brug for forskellige typer af medier, som for eksempel billeder, video og lyd.

Med hjælp fra Open Denmark har vi samlet en oversigt over gode steder på nettet, hvor I kan finde musik, video, lyd og meget andet, der kan anvendes i jeres arbejde.

I finder oversigten på Medier for alle.

Evalueringsfasen

Når I har skabt jeres produkt og vist det for jeres modtagere. Og I har hørt deres feedback,  er det tid til at lave en evaluering.

I evalueringen skal I se på, hvad I har lært i forløbet, og hvordan den læring kan bruges en anden gang. I skal se på både den faglige læring og selve processen.

Brug eventuelt disse refleksionsspørgsmål:

 • Levede projektet op til vores egne forventninger?
 • Hvordan kunne vi mærke en interesse hos målgruppen?
 • Hvordan blev vi inspireret til at gøre noget, som vi ikke havde prøvet før?
 • Hvad vil vi gøre anderledes en anden gang?
 • Hvordan fik vi engageret andre til at bidrage til vores projekt?
 • Hvordan var samarbejdet i gruppen?