Vi vil gerne betale for at undgå døde dyr på vejen

En ny rapport viser, at danskerne i høj grad er villige til at betale for at undgå støj, beskytte unik natur og forhindre påkørsel af dyr, når det gælder anlæg af nye motorveje.

Motorveje får dig lynhurtigt fra a til b, men kan været et voldsomt indgreb på naturen. Det kan være alt fra fældning af træer til trafikdrab af vilde dyr. Nogle af skaderne og støjen kan godt undgås, men det koster ekstra. Når man laver beregninger på omkostningerne og gevinster for en ny motorvej, har skaderne på naturen indtil nu ikke været regnet med i det samlede regnestykke.

For at få det fulde overblik har Københavns Universitet nu samarbejdet med Vejdirektoratet og lavet en samfundsøkonomisk analyse, der for første gang indregner, hvor mange kroner danskerne egentlig vil betale ekstra for, at der bliver taget hensyn til natur og støj i opførelsen af nye motorveje.

Helt konkret viser analysen, at danskerne er villige til at betale 860 kroner om året pr. husstand for at undgå, at nye motorveje skærer igennem unik natur og ødelægger plante- og dyreliv. Og når det gælder påkørsel af dyr, vil danskere betale cirka 800 kroner ekstra om året for, at der bygges hegn og vildtpassager langs vejen for at reducere antallet af dyr, der bliver skadet eller dræbt i trafikken, fremgår det af rapporten.

Stor vilje til at skåne naturen

Jesper Sølver Schou er lektor og sektionsleder på KU og står bag undersøgelsen.

”Hvis man vil reducere eller undgå disse effekter, for eksempel ved at føre vejen uden om en skov, vil det øge omkostningerne, men til gengæld reduceres omkostningerne for naturen og naturbrugerne, så det samlet kan føre til en gevinst” fortæller han og uddyber:

”Det er en analyse, man kan fremlægge til politikerne, at danskerne har en stor vilje til at undgå at ødelægge for meget værdifuld natur. Vi har fundet ud af, at det at anlægge en vej gennem værdifuld natur har flere omkostninger, end man hidtil har vidst og taget med i beslutningsgrundlaget”.

Analysen bygger på, at 40.000 danskere er blevet sendt et spørgeskema, som over 14.000 har besvaret. Det har givet et overraskende indblik i danskernes holdninger til naturen, når det gælder anlæg af nye motorveje. Det er vigtig ny viden for samfundet, mener Jesper Sølver Schou, da man får et skævt beslutningsgrundlag, hvis ikke alle gevinster og omkostninger medtages.

”Det er relativt få udgifter, der skal til for at fjerne store gener for folk. Det kan man gøre ved at bygge motorvejen, således at den ikke ødelægger for meget værdifuld natur eller den stille naturoplevelse,” siger han og fortsætter:

”Der er interessant, at trafikdrab på dyr fylder så meget som det gør. De fleste danskere har en interesse i en levende natur. Også folk, der ikke kører på motorvej, synes, det er ubehageligt at tænke på, at dyr bliver dræbt i trafikken. Støj er også et stort problem, men mest for dem, der bor tæt på motorvejen, eller bruger naturområder i nærheden. Det betyder derfor meget for danskerne, at man anlægger vejene således, at værdifuld natur ikke bliver påvirket eller påvirket så lidt som muligt”.

Naturvenlige løsninger koster ret lidt

Jesper Sølver Schou mener, at analysen lægger sig i forlængelse af andre analyser, der viser, at danskere er villige til at betale for at beskytte værdifuld natur i anlægsprojekter, lige meget om det gælder infrastruktur eller nye lejligheder.

”Jeg tror, at det handler om, at danskerne er blevet bevidste om biodiversitetskrisen. Man ved, at der er løsninger, som med rimeligt få omkostninger kan beskytte naturen,” siger han og afslutter:

”De her parametre skal inddrages i fremtidige analyser, og det bliver spændende at følge om – og i hvilket omfang – denne viden indarbejdes i retningslinjerne for samfundsøkonomiske analyser af vejprojekter. Vi har lavet et godt studie med tydelige resultater. Men det er embedsværket og politikerne, der skal tage det videre og bruge det aktivt”.