Verdensmålene er en oplagt ramme for moderne dannelse

KVUC giver 3.000 unge og voksne en alternativ vej til uddannelse og deres næste skridt i livet. Og Verdensmålene bliver den røde tråd, der binder grøn omstilling, dannelse og faglighed sammen.  

Københavns Voksenuddannelsescenter, KVUC, har flere end 3.000 unge og voksne studerende på fem forskellige uddannelsesniveauer og -typer. Det er primært voksne, der bliver undervist på gymnasieniveau, men KVUC har også grundskoleundervisning, suppleringskurser og ordblindeundervisning.

Det er fleksible uddannelser til voksne, der måske er faldet fra andre uddannelser, eller som er startet tidligt med at arbejde, men som gerne vil tilbage på skolebænken. Mange bruger KVUC som en trædesten til at komme ind på videregående uddannelser, erhvervsuddannelser eller i arbejde, så der er selvfølgelig et stort fokus på at styrke de studerendes faglighed så meget, at de kan få adgang til deres næste skridt.

”Men,” siger Anita Lindquist, der er rektor på KVUC, ”det handler ikke blot om klassisk faglighed. Vi har også en rigtig vigtig dannelsesopgave overfor vores kursister.”

Hos KVUC handler dannelsesopgaven i dag om medborgerskab og demokratiforståelse, om udsyn til verden og bæredygtig udvikling, siger rektoren, der forklarer, Dat KVUC for et lille års tid siden valgte, at Verdensmålene skulle være en central del af strategien.

Læs også: Når eleverne går mere og mere op i bæredygtighed, må skolerne komme dem i møde

Efterspørgsel efter bæredygtighed

”Verdensmålene er en oplagt ramme til vores opgave med at sikre faglighed og dannelse,” siger hun. ”Der en interesse for bæredygtighed, og vi mærker en stor efterspørgsel, ikke bare fra vores kursister, men også fra vores lærere om en måde at arbejde med det i undervisningen.”

Så nu kommer målene ind i alle fagene, planlægningen er i gang til en Verdensmålsuge på tværs af alle uddannelserne med udstillinger, workshops og foredrag, og der står Verdensmål på programmet til lærernes interne udviklingsdag. Til august starter en HF-linje med målene som omdrejningspunkt, for dem med særlig interesse for klima, politik og grøn omstilling, og med fag som geografi og samfundsfag.

Men det er naturligt at inddrage målene i undervisningen i alle fag, forklarer Anita Lindquist. En del lærere bruger dem allerede.

”Især vores geografi- og naturfagslærere løber stærkt,” siger hun.

Læs også: Skoler planter skove selv, for eleverne er vilde med naturløsninger i undervisningen

Verdensmålene binder det hele sammen

Bæredygtighed er ikke bare et tema i undervisningen. Selve skoledriften bliver der også skruet på, og der er en lang liste af grønne initiativer i gang. KVUC's to kantiner sorterer nu bioaffald, plastiksortering er på trapperne, og det er planen at stoppe for engangsservice og salg af vand i plastikflasker. Forbruget af el, vand og varme bliver undersøgt, og der skal kigges nærmere på organisationens indkøbsstrategi for at se, om der er noget at hente der. Næste gang kantinedriften skal i udbud bliver bæredygtighed et parameter. Og som andre uddannelsesinstitutioner har KVUC også et stort papirforbrug, påpeger Anita Lindquist, så nu kommer der kampagner om at spare på papiret og sortere papiraffaldet.

Verdensmålene er en rød tråd, der kan binde almendannelse, faglighed, skolens grønne tiltag på driftssiden, elevernes og lærernes entusiasme for bæredygtighed sammen og åbne op for samarbejder med resten af samfundet, fortæller Anita Lindquist.

”Verdensmålene er en vigtig fælles referenceramme,” siger hun.

Læs også: SDU går all in på Verdensmålene