En saks skulle kunne mere end ét enkelt klip: Region Midtjylland ruster hospitalerne til en grønnere fremtid

Hospitalerne i Midtjylland bliver som de første forpligtede til bæredygtighed. ”Vores måde at skabe sundhed på må ikke forringe muligheden for at leve et sundt liv i fremtiden,” siger koncerndirektør.

Klip. Smid. Dump. Metalsaksen, der lige har klippet sytråden i såret over, er blevet smidt i skraldespanden, og nu skal den sendes til forbrændingen. Saksen kan nemlig ikke steriliseres og må derfor kun bruges én enkelt gang. Sådan har det i hvert fald været. Men sådan skal det ikke længere være på fødeafdelingen hos Aarhus Universitetshospital. Nu skifter de nemlig engangssaksene ud med sakse, der kan steriliseres og bruges igen og igen.

Det er en lille del af en større, bæredygtig omstilling af hospitalerne i Region Midtjylland – og sundhedsvæsenet mere generelt.

Region Midtjylland – der driver regionens fem hospitaler – er den første danske region til at lave konkrete klimaplaner, der binder hospitalerne til at blive grønnere. Det skal sætte fart på den bæredygtige omstilling og hjælpe regionen med at nå målet om at være CO2-neutral i 2050.

Nu skal hospitalerne altså være grønne, samtidig med at sikkerheden og sundheden er i top.

”Sundhedsvæsenet står for en markant del af klimapåvirkningen i Danmark, og som region har vi et stort ansvar, men samtidig en stor mulighed for at bidrage til en grønnere fremtid. Vores måde at skabe sundhed på må ikke forringe muligheden for at leve et sundt liv i fremtiden, og med bæredygtighedsaftalerne sikrer vi, at alle regionens enheder får en bedre mulighed for at bidrage til en mere bæredygtig transformation,” siger Anders Kjærulff, koncerndirektør hos Region Midtjylland, i en pressemeddelelse.

Sundhedsvæsnet er en klimasviner

Og ja. Sundhedsvæsnet er en klimasynder. Faktisk står sundhedsvæsnet for seks procent af Danmarks samlede CO2-udledning, hvor hospitalerne er dem, der forurener mest. De seks procent er næsten fordobling siden 1990’erne, hvor sundhedsvæsnets andel lå på tre en halv procent.

Det er derfor vigtigt, at hospitalerne bliver grønnere. Og det er først nu, at sundhedsvæsenet begynder at gå til opgaven. I januar kom regionerne ud med en strategi om, at hospitalerne skal halvere deres CO2-udledninger inden 2035 i forhold til 2022. Det skal sammenlignes med samfundets overordnede mål om at sænke udledningerne med 70 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990.

Samtidig ser det lige nu ud til, at hospitalernes drivhusgasudledninger faktisk vil stige frem mod 2035, så det bliver en svær opgave – især fordi de er vant til først og fremmest at tænke på sikkerhed og sundhed. For eksempel køber de engangssakse for at være sikker på at undgå infektioner, når syninger skal fjernes fra sår – også selvom klimabelastningen er ekstrem.

Her er Region Midtjylland nu den første region til at lande en aftale, der forpligter deres hospitaler til at blive mere bæredygtige. Ifølge Region Midtjyllands klimaregnskab stammer 70 procent af deres hospitalers samlede CO2-udledning fra indkøb og forbrug af bl.a. lægemidler og medicinsk udstyr.

Det er derfor vigtigt, at hospitalerne køber rigtigt ind, mindsker forbruget og samtidig genbruger og genanvender mest muligt – altså at de vender udviklingen fra en lineær til cirkulær økonomi.

Den første dråbe i havet

Lad os vende blikket tilbage til metalsaksen, der nu ligger på bunden af skraldespanden på fødeafdelingen.

Kirurgisk stål, som metalsaksen er lavet af, er noget af det bedste stål i verden. Men de springer ikke op ud af det blå: Jernmalm udvindes fra jorden, smeltes til jern i en højovn, forarbejdes til stål, formes til sakse på en fabrik og transporteres så på tværs af landegrænser, før de kan lande på den aarhusianske fødestue. Det er en meget lang vej, når sundhedsvæsnet kun må bruge saksen til ét enkelt klip, inden det skal videre til forbrændingen.

Så hvor meget CO2 sparer et skift fra engangs- til flergangsudstyr egentlig?

En analyse lavet til Region Midtjyllands hospitaler viser, at der kan spares 26 ton CO2, hvis alene de tre afdelinger med størst forbrug af engangsudstyr skifter til flergangsinstrumenter. Det svarer til en CO2-reduktion på 37 procent i forhold til, hvis de fortsatte engangsforbruget.

26 tons CO2 svarer til den årlige CO2-udledning fra to gennemsnitsdanskere. Det er altså en meget lille brik i Region Midtjyllands store klimapulsespil, fordi det kun udgør et komma i hele regionens samlede CO2-udledning, der i 2022 rundede 677.000 ton CO2.

Men udskiftningen af engangs- til flergangsinstrumenter har alligevel værdi, siger Mathias Sehested, projektleder i Center for Bæredygtige Hospitaler, i en pressemeddelelse.

”Ved at skifte fra engangs- til flergangsinstrumenter på de områder, hvor der er størst potentiale, så plukker vi nogle store, lavthængende frugter og viser samtidig vejen for de øvrige afdelinger på hospitalerne.”

Mod en grønnere fremtid

Selvom et skift fra engangs- til flergangsudstyr kan vise vejen for øvrige afdelinger, sænker skiftet kun en lille del af CO2-trykket for hospitalets forbrug. Det er altså kun et lille punkt på den meget lange to-do-liste, og der skal altså gøres meget mere.

Men Region Midtjyllands bæredygtighedsaftaler rummer andre, mindre punkter, der skal hjælpe hospitalerne med at sænke forbruget, købe klimarigtigt ind og genanvende og genbruge så meget som muligt.

For eksempel undersøger de, hvordan hospitalerne kan undgå at få varer fløjet ind, så varetransporten ikke forurener lige så meget. Der er også udviklet nye metoder, som skal hjælpe med at noget så simpelt som at holde orden i skabene, så sprøjter, gaze, nåle og lignende bliver brugt inden udløbsdatoen – og metoderne testes allerede på alle hospitalerne i regionen.

Der skal også fokus på hospitalets brug af lattergas, og hvordan det kan blive genopsamlet og bagefter destrueret, så det ikke fiser ud i atmosfæren og forurener. Lattergas er nemlig en stor klimasynder, der påvirker klimaet 300 gange så meget som CO2.

Og så arbejder hospitalerne fortsat på at genanvende mere affald, så de kan bidrage til planen, om at 70 procent af Region Midtjyllands affald skal genanvendes i 2030.

Der er altså taget hul på en del af den tjekliste, som kan hjælpe hospitalerne mod en grønnere fremtid. Der er meget lang vej endnu. Men arbejdet er startet.

Fødende får nu klimavenlig lattergas på Hvidovre Hospital Læs også
Udgivet

Fødende får nu klimavenlig lattergas på Hvidovre Hospital

På Hvidovre Hospital bruges lattergas til smertelindring, men det er en klimasynder, der er tre…

De blå blink bliver grønne: Danmarks første el-ambulance er rykket ud Læs også
Udgivet

De blå blink bliver grønne: Danmarks første el-ambulance er rykket ud

Tirsdag den 28. februar rullede en el-ambulance ud hos Falck i Sydhavnen - og den skal bane vejen…

Robotten HUGOs hænder hjælper kirurgerne på operationsbordet Læs også
Udgivet

Robotten HUGOs hænder hjælper kirurgerne på operationsbordet

Landets kirurger kan i fremtiden få flere hjælpende hænder fra robotter, som skal sikre, at patienter…