Strøm kommer ind i varmen, mens gas begynder at blive frosset ud

Olie- og gasfyr til opvarmning udleder næsten tre millioner tons CO2 om året herhjemme. Men omstillingen til grøn varme i de danske hjem går hurtigere og hurtigere.

Lige nu er en stille grøn udvikling herhjemme ved at køre op i en rivende fart.

Rundt omkring i landet har elektrikere og vvs’ere nemlig travlt med at installere varmepumper i danske hjem. Rigtig travlt. I 2021 blev der solgt mere end 50 procent flere end året før, og det bliver anslået, at det kommer til at være 50 procent igen i år. Og væksten vil blive ved med at stige.

”Det går hurtigt nu, og det kommer til at gå endnu hurtigere,” siger Troels Hartung, der er chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der er arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen for el-, vvs- og metalvirksomheder – altså de fagfolk, der blandt andet installerer varmepumper.

Med en varmepumpe kan man varme bygninger op via strøm i stedet for at fyre op i olie- eller gasfyr. Varmepumper omsætter strømmen til tre-fire gange så meget varme og er derfor meget effektive. Og da en stor del af den danske strøm allerede kommer fra vedvarende energikilder, og strømmen kun bliver grønnere og grønnere, så er varmepumper et klimavenligt alternativ til fossil opvarmning.

Ifølge Energistyrelsen udledte de danske olie- og gasfyr i alt 2,9 millioner tons CO2 i 2018, så opvarmning er en kæmpe klimabyrde, der er vigtig at få gjort grøn hurtigst muligt.

Varmt vand i radiatoren kan blive en nøgle til den grønne omstilling Læs også
Udgivet

Varmt vand i radiatoren kan blive en nøgle til den grønne omstilling

Hvis fjernvarmen kommer til at køre på store, kollektive varmepumper, kan den binde fremtidens bæredygtige…

Stiger og stiger

Lige nu er der omkring 375.000 gasfyr og 48.000 oliefyr rundt omkring i Danmark. Til sammenligning blev der solgt omkring 20.000 luft/vand varmepumper og 4.000 jordvarmeanlæg i 2021. Det er det tal, der stiger voldsomt nu.

”Et meget konservativt bud er, at salget af luft/vand-varmepumper og jordvarmeanlæg vil nærme sig i hvert fald 30.000 i år. Formentlig vil det være endnu højere, og det er ikke urealistisk, at vi kan ramme 50.000 allerede om næste år,” siger Troels Hartung.

I øjeblikket bliver omkring hver tiende varmepumpe installeret i nybyggeri, mens ni ud af ti erstatter et olie- eller gasfyr. Samtidig er tilbagemeldingerne fra branchen, at færre danskere får installeret nye gasfyr, siger Troels Hartung.

Det er en ret vild udvikling, mener han. Som et billede på, hvor hurtigt det går, peger han også omstillingen i branchen.

”For halvandet år siden var der måske 40 virksomheder i Danmark, der var specialiserede i at installere varmepumper. Nu er der godt 1.200. De kan virkelig mærke efterspørgslen, for danskerne er meget motiverede for at komme væk fra gassen”.

Vindens kraft skal nu lagres i sten på Lolland Læs også
Udgivet

Vindens kraft skal nu lagres i sten på Lolland

De første spadestik bliver snart taget til en ny måde at lagre vedvarende energi på i Danmark. Vindens…

Mangler planlægning

Med op til 50.000 solgte varmepumper om året er der potentiale for relativt hurtigt at omstille varmesektoren.

Især fordi en stor del af de danske gasfyr forhåbentligt også skal udskiftes med fjernvarme – det fælles varmesystem, hvor varmt vand bliver pumpet gennem i rør i jorden ud til radiatorerne fra et centralt varmeanlæg. Fjernvarmesystemet er også i gang med en grøn omstilling, så løsningerne til at gøre varmen i de danske hjem bæredygtigt findes allerede.

Alligevel er der et par mulige flaskehalse, der kan forsinke omstillingen, forklarer Troels Hartung.

For det første betyder den hurtigt stigende efterspørgsel på varmepumper, at producenterne ikke kan følge med i øjeblikket og derfor er i fuld gang med at udvide deres produktion. Corona og krigen i Ukraine forstyrrer også forsyningskæderne yderligere, så der lige nu er ventetid på en varmepumpe.

Men et større problem er manglen på planlægning, mener han. Hvis Danmark skal lave den bedste og mest effektive omstilling af varmesektoren, kræver det planlægning, så de forskellige tekniske løsninger – varmepumper og fjernvarme især – kan bruges i de områder, hvor det giver mest mening.

Det samme mener forskere fra Aalborg Universitet, der sidste år analyserede det det varmesystem til bunds. De argumenterer for, at den vigtigste prioritet er at få udrullet fjernvarmen, da det er den mest effektive teknologi, hvis man tænker på hele systemet sammen.

Offentlig støtte til grøn teknologi virker Læs også
Udgivet

Offentlig støtte til grøn teknologi virker

Ny evaluering viser, at målrettet offentlig støtte til grønne energiløsninger har skabt arbejdspladser og…

Men fjernvarme er ikke en automatløsning, der kan bruges alle steder – det egner sig kort sagt bedst til tæt bebyggede områder. Så mange steder er individuelle varmepumper den bedste løsning for at smide gasfyr på porten. Men hvis for mange danskere begynder at købe varmepumper i et område, der optimalt set ”burde” omstilles til fjernvarme, så kan det faktisk betyde, at fjernvarmen bliver en mindre god løsning, fordi den kræver mange brugere tæt samlet.

”Det er et problem for omstillingen, og derfor opfordrer vi kommunerne til at lave varmeplaner for deres boligområder, så vi kan få den rette teknologi i spil de rette steder,” siger Troels Hartung, der også foreslår at oprette en statslig taskforce, der kan hjælpe kommunerne med deres planlægning.

Og flere kommuner er allerede i gang med varmeplaner, og Kommunernes Landsforening har meldt ud, at de også gerne ser, at planlægningen får et spark bagi.