Vindens kraft skal nu lagres i sten på Lolland

De første spadestik bliver snart taget til en ny måde at lagre vedvarende energi på i Danmark. Vindens kraft skal fanges i tonsvis af knuste sten.

På Lolland har de masser af grøn energi. Faktisk så meget, at de nu er nødt til at slukke for vindmøllerne en gang imellem, fordi de producerer langt mere energi, end øerne selv kan bruge. Der er ikke kapacitet nok i elnettet til at sende strømmen til andre dele af landet eller til udlandet, og uden meget store investeringer i infrastruktur går en del af den grønne energi derfor til spilde.

Derfor går byggeriet af et nyt energilager snart i gang ved Rødby Varmeværk på Lolland. Det er energi- og fibervirksomheden Andel og det danske selskab Stiesdal Storage Technologies, der står bag projektet.

”Jeg ser det som et resultat af årtiers arbejde med vedvarende energi på Lolland,” siger Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune. Vi bliver ofte spurgt, hvorfor der skal produceres mere grøn strøm på Lolland, når vi allerede er selvforsynende, og stenlageret er en del af svaret. For Lolland Kommune er det afgørende, at vi bidrager til den grønne omstilling i Danmark, men vi kan også se, at adgangen til rigelig grøn energi skaber lokal udvikling og tiltrækker nye virksomheder”.

Virker basalt set med vulkanske sten

I Rødby skal energien ikke lagres i højteknologiske batterier, men af noget så simpelt som sten. Energilageret består grundlæggende af to rækker store tanke i rustfrit stål, der alle er fyldt med vulkanske sten - såkaldt basalt - der er blevet knust, så stenene har cirka samme størrelse som ærter.

For at gemme energi i anlægget bruger man overskudsvarmen fra den vedvarende energi til at varme stenene i nogle af tankene op, mens de andre tanke holdes kølige. Energilageret er helt opladet, når de varme sten når op på 600 grader, og denne temperatur kan de holde i op til en uge, fordi tankene er godt isolerede. Faktisk vil man kunne lægge sin hånd på ydersiden af beholderen med de glohede sten uden at føle nogen særlig varme.

Når man så har brug for at frigive energien igen, lader man den hede luft fra de varme tanke strømme over i de kolde tanke, og forskellen mellem varm og kold luft kan så via en varmepumpe drive en generator, der producerer strøm tilbage til elnettet.

Halvdelen af energien kan gemmes

Teknologien er ny, men er allerede blevet afprøvet i samarbejde med DTU Risø. Forsøgene bekræftede, at sten holder varmen, at de kan holde til gentagne opvarmninger og afkølinger, at det er muligt at få energien ud af stenene igen ved en konstant temperatur, og at et storskalalager kan bidrage til at løse udfordringer i elnettet. Det vil især sige udsving, når vinden blæser mere eller mindre, og at solceller ikke virker om natten. Der er dog også et tab af energi i processen. I alt går omkring 50 procent af den vedvarende energi tabt ved at blive parkeret i stenlageret i en periode.

Anlægget i Rødby er et relativt lille demonstrationslager, der vil kunne give en effekt på cirka 2 MW. Det svarer ifølge Stiesdal til at forsyne et par tusind danske husholdninger i cirka fem timer. Men selvom lageret er lille, vil det indgå i strømforsyningen i praksis i de næste 10-15 år. På sigt er det muligt at skalere teknologien op, så der kan lagres langt mere energi. Med større lagre forventer Stiesdal, at de vil kunne forøge energieffektiviteten til 60 procent, og at effektiviteten vil stige yderligere, hvis spildvarmen bruges til fjernvarme.

Andel forventer, at byggeriet af det nye energilager begynder i december dette år eller starten af januar, og at det vil tage omkring et år at opføre lageret.