Nyt ’trafiklys’ skal kaste lys over, hvordan det går med Verdensmålene i Danmark

Efter henstilling fra Rigsrevisionen har Danmarks Statistik nu forbedret den måde, de viser, hvordan det går med Danmarks arbejde for at opfylde Verdensmålene. Det gør det også nemmere for almindelige mennesker at følge med.

Tilbage i 2020 udkom Rigsrevisionen med en beretning, der handlede om, hvordan danske ministerier arbejder med Verdensmålene i praksis. En del af beretningen kiggede dog også nærmere på Danmarks Statistiks arbejde med at indsamle og præsentere statistik om Verdensmålene, og her var Rigsrevisionen kun delvist tilfreds.

For selvom Danmarks Statistiks rapportering af danske data om realisering af Verdensmålene grundlæggende var god nok, konstaterede statsrevisorerne dog også, at Danmarks Statistiks burde blive bedre til at formidle tallene, så offentligheden bedre kan følge, om Danmarks opfyldelses af verdensmålene går i den ønskede retning.

Den opgave har ikke været helt let for Danmarks Statistik, for de Verdensmål består af 169 delmål, der igen splittes op og måles på i alt 244 målepunkter – de såkaldte indikatorer.

Udfordringen har ifølge notatet været, at Danmarks Statistiks rapportering ’både skal være tro mod den forskellighed, der kan registreres på indikatorniveau’, samtidig med at ’rapporteringen skal give et overblik, som nødvendigvis må indebære en form for aggregering’.

Stor del af trafiklyset lyser gråt

Men det kunne godt lykkes. I et nyt notat fra Rigsrevisionen finder de det nu tilfredsstillende, at Danmarks Statistik har implementeret et nyt koncept, der giver bedre overblik over Danmarks fremdrift i Verdensmålene.

Løsningen blev, at Danmarks Statistik udarbejdede et sæt grundprincipper for fremvisning af indikatorer, så fremdriften vises på en ensartet måde. Og helt konkret bliver status vist med et ’trafiklys’, der kan være grønt, gult eller rødt.

Grøn farve indikerer, at et Verdensmål enten allerede er opnået, eller at det går den rigtige vej med at nå Verdensmålet. Gul farve indikerer, at udviklingen i indikatorerne er vanskelig at fastsætte eller er uændret.

Rød farve indikerer, at udviklingen i indikatorerne ikke går i retning af FN’s Verdensmål eller ikke er i overensstemmelse med målet. Og sidst men desværre ikke mindst viser grå farve, at der ikke foreligger data. Netop manglen på god data er en af de store udfordringer for at nå Verdensmålene, for når man ikke ved, hvad status er, ved man heller ikke, om man er er på rette vej.

I Danmark er hele 28,8 procent af de ellers så farverige Verdensmål markeret med grå farve, fordi vi ganske enkelt ikke ved, hvordan det går med dem. En lille del af denne gruppe er dog markeret med grå, fordi de er globale i deres karakter, eller ikke er relevante for Danmark. Vi har for eksempel svært ved at nå delmålet om at beskytte naturen i bjergene, når vi ikke har nogen bjerge – medmindre vi pynter os med lånte fjer og medtager Færøernes fjelde.

Hele Danmarks Statistiks trafiklys kan ses på:

https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/SDG/overblik-over-verdensmaal