Minister støtter mere bæredygtighed i uddannelserne

Bred politisk opbakning til historisk uddannelsessamarbejde om Verdensmål og bæredygtighed.

”Det er et fantastisk stykke arbejde, som I 80 organisationer har lavet, og det vil jeg gerne støtte”, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ved et måske historisk møde på tværs af den danske uddannelsesverden. Ifølge vicerektor Mads Strarup fra Det frie Gymnasium var det første gang i Danmarkshistorien, at alle - ledelse, undervisere, elever og driftspersonale fra børnehave til universitet er enige om én sag – nemlig at der er brug for meget mere bæredygtighed i uddannelserne og i driften af institutionerne.

Mødet var den foreløbige kulmination på otte uddannelsespartnerskabers arbejde. Arbejdet i partnerskaberne har haft til formål at kortlægge hvilke initiativer, der allerede findes indenfor bæredygtighed og Verdensmål i undervisningen, hvilke barrierer der er og hvilke nye løsninger, partnerskaberne kan pege på.

Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting

Det blev til en 232 sider lang rapport, som børne- og undervisningsministeren kaldte for en guldgrube: ”Hvis man vil noget grønt, så får man her verdens største idékatalog, som er direkte oversætbart. En fire, fem eller syvårsplan, som man bare kan sætte hak ved, når man vil rykke på den grønne omstilling”, sagde Rosenkrantz-Theil.

Ved overrækkelsen var flere andre folketingsmedlemmer enige i, at bæredygtighed skal fremmes i hele uddannelsessystemet. Konservative Katarina Ammitzbøl, der også er formand for Folketingets tværpolitiske 2030-netværk for Verdensmålene: ”Selvfølgelig skal det her implementeres. Der står fagfolk bag. Og dem vil jeg også gerne invitere ind på Christiansborg til at møde 2030-netværket. Uddannelse for bæredygtig udvikling er en vigtig dagsorden. Og jeres rapport viser hvordan, det kan udfoldes konkret.”

Den konservative ordfører var enig med den socialdemokratiske minister i, at dette arbejde skal støttes, og at der også må følge ressourcer med.

Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting

Uddannelsespartnerskaberne blev nedsat i marts med baggrund i et opråb fra over 1 mio. elever og studerende og en national handleplan for uddannelse for bæredygtig udvikling af Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Partnerskaberne voksede til at rumme knap 80 organisationer og har på rekordtid, fra marts til september 2022, arbejdet med højt engagement, indsamlet viden, diskuteret og udarbejdet anbefalinger til, hvordan hele uddannelsessystemet kan udvikles i en bæredygtig retning.

Frem til nytår vil partnerskaberne nu skulle organisere det videre arbejde og fremlægge et forslag til, hvordan det omfattende arbejde fra 2023 bedst vil kunne blive støttet af både Folketinget, filantropiske fonde og af organisationerne selv.