Slut med kul i København

Kulkedlerne har brændt en sidste gang på Amagerværket, og der er blot tre kraftværker tilbage i Danmark, der stadig bruger kul.

I næsten 100 år har københavnerne varmet huse og bygninger op fjernvarme fra olie og kul. Men det er slut nu. HOFOR, det københavnske forsyningsselskab, har lukket for det kulfyrede anlæg på Amagerværket.

”Grøn energi og bæredygtig opvarmning er afgørende for en grøn hovedstad med renere luft. Nu siger vi endegyldigt farvel til næsten100 år med opvarmning fra forurenende olie og kul, der belaster klimaet,” siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Læs også: Københavns Kommune gør kål op CO2-tunge fødevarer og sætter planter på menuen

I stedet er Blok 4 åbnet, et højmoderne forbrændingsanlæg, der brænder biomasse som eksempelvis træpiller for at skabe varme til de københavnske hjem. Biomasse er et omstridt brændsel, som nogle betegner som klimavenligt, fordi nyplantede træer, der erstatter dem, der bliver brændt, kan trække den frigivne CO2 fra forbrændingen tilbage fra atmosfæren. Andre kritiserer biomasse, fordi træfældning også går udover biodiversiteten, og fordi det tager årevis for nyplantede træer at lagre CO2 igen.

Til gengæld er afbrænding af kul også sundhedsskadelig, da kul udleder en række giftige stoffer og tungmetaller. Med lukningen af kulforbrændingen på Amagerværket er der tre kraft- og varmeværker tilbage i Danmark, der stadig brænder kul.

HOFOR arbejder også på andre grønne løsninger for at skaffe varme og energi til København. Eksempelvis er arbejdet i gang med en stor varmepumpe, der skal udnytte overskudsvarmen fra en kemisk fabrik i København, og på den måde skaffe grøn varme til 6.000 mennesker.

Læs også: Rabat på elregningen får virksomheder til at spare på strømmen