Historisk mange ikke-vestlige indvandrere i arbejde

Over de seneste år har der været en markant fremgang i beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere i Danmark, og lige nu er antallet af ikke-vestlige indvandrere i arbejde højere end nogensinde før.

Selvom der stadig er stor forskel på beskæftigelsen når man ser på ikke-vestlige indvandrer og personer med dansk oprindelse, er forskellen den laveste der nogensinde er målt. I dag har 179.000 ikke-vestlige indvandrere i Danmark et arbejde, ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Ikke-vestlige indvandrere har historisk haft sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet end personer med dansk oprindelse, men den generelle fremgang på arbejdsmarkedet siden midten af 2010’erne har virkelig rykket noget for gruppen,” siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i en pressemeddelelse.

Antallet af ikke-vestlige indvandrer i job er også et af de parametre som Udlændinge- og Integrationsministeriet holder øje med ved hjælp af Integrationsbarometeret, der giver et billede af, hvordan integrationen egentlig går i Danmark.

Barometeret viser at det går fremad på seks ud af ni parametre. Blandt andet er kriminaliteten blandt mandlige ikke-vestlige indvandrere mellem 15 og 29 år faldet med en tredjedel siden 2012, og flere gennemfører en ungdomsuddannelse.


Vi skal holde fast

Et årelangt opsving på arbejdsmarkedet har medvirket til, at flere ikke-vestlige indvandrere er kommet i arbejde. Der er fremgang i 18 ud af 19 brancher, men størstedelen har fundet arbejde indenfor sundhed og rengøring, ifølge analysen.

”Kunsten bliver at holde fast i alle dem, der nu er kommet ind på arbejdsmarkedet, så de ikke forsvinder, hvis beskæftigelsen falder igen. Ellers risikerer vi at tabe opsvinget på gulvet,” siger Sofie Holme Andersen i pressemeddelelsen.