Fremtiden er dystopisk insekt-avl på boreplatforme - eller hygge i letbanen og nætter i et flydende shelter

I en ny udstilling giver seneste generation af arkitekter og designere en række fremtidsvisioner og bud på løsninger af verdens problemer.

Året er 2100, og menneskeheden kæmper for overlevelse i en verden hærget af klimaforandringer og forurening.

Men på Færøerne holder de stadig stand. Fiskeriet er for længst slut, da havene nu kun indeholder plastik, og olien er også sluppet op. Men ved at omdanne gamle olieboreplatforme til flydende byer, kan mennesker alligevel overleve.

De klarer sig ved at avle melorme, der er i stand til at spise plastikken fra havet. Derefter kan ormene spises, som de er, bruges til gødning, eller endda omdannes kemisk til bioplast.

Så dyster forestiller Pavels Liepins-Hedström sig, at tilværelsen kan blive fremtiden, hvis vi ikke retter op på klodens problemer. Hans fremtidsvision er et afgangsprojekt fra Det Kongelige Akademi, hvor studerende i design, arkitektur og konservering alle har arbejdet under temaet løsninger på den globale klimakrise.

Langt fra alle projekterne er lige så vilde som Pavels fremtidsvision. Mange forholder sig mere direkte til den almindelige danske hverdag anno 2021. Ane Kjer Michaelsen forestiller sig for eksempel flydende shelters, der kan blive et alternativ til de camping-shelters, som danskerne i høj grad har søgt til som et grønt åndehul under corona-nedlukningen.

Kupeer kan blive cafeer

Inde på land har Stefan Perriard givet et bud på, hvordan den kommende letbane i København kunne designes, så togvognene ikke kun bruges til at transportere folk fra A til B, men også kan rangeres ind på sidespor langs ruten, hvor vognene kan blive til pop-up butikker eller udstillingsrum og være med til at understøtte sociale fællesskaber i de forskellige bydele, letbanen passerer igennem.

”Jeg er pavestolt over årets afgængere,” siger Lene Dammand Lund, der er rektor for Det Kongelige Akademi. ”De har arbejdet helt grundlæggende med FN’s Verdensmål og viser et kæmpe engagement i vores samfund og i vores fremtid. Der er er enorm idérigdom, lyst til at undersøge nye teknologier og række ud til andre fagligheder, og jeg er sikker på, at de nye kandidater, kan give et kæmpe bidrag til Danmarks indsats bl.a. i forhold til den grønne omstilling”.

Som noget nyt præsenteres de i alt 213 projekter både på en fysisk og en digital udstilling med titlen ”SOLUTIONS”.

Den fysiske udstilling er åben fra den 22. juni til 2. juli og igen fra 2. august – 20. august. Dagligt fra kl. 10-17. Adressen er Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1435 K.

Online-udstillingen kan ses her: https://solutions2021.kglakademi.dk/