Flere danskere sorterer madaffald

Der er kraftig vækst i kommuner, hvor borgerne sorterer deres madaffald.

Flere og flere kommuner åbner for, at borgerne skal sortere madaffaldet fra det almindelige husholdningsaffald. På halvandet år mellem 2016 og 2018 steg antallet af kommuner, hvor danskerne sorterer deres madaffald, fra 22 til 31, viser tal fra Miljøstyrelsen – og ved udgangen af 2020 vil 29 flere kommuner landet over have rullet nye beholdere til kartoffelskræller og kyllingeskrog ud til borgerne.

”Vi skal have alle borgere med, så vi er kun lige begyndt. Kommuner og kommunale affaldsselskaber investerer massivt i ny infrastruktur, samarbejde med private aftagere og dialog med borgerne om god sortering. Borgerne vil meget gerne sortere og bidrage til et bedre miljø”, siger Charlotte Fischer, der er direktør i Dansk Affaldsforening, i en pressemeddelelse.

I alt vil der i udgangen af 2020 være fire millioner danskere i 60 kommuner, der sorterer madaffald. Når vi når frem til 2023, skal vi alle sammen have mulighed for det – det siger EU’s affaldsdirektiv, der blev besluttet sidste år.