Danskerne er på havets side: Vil have meget mere beskyttelse af hav

Både EU og danskerne ønsker bedre beskyttelse af havet i Danmark.

Danmark er omgivet af Vesterhavet (Nordsøen), Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Derfor er det nok de færreste danskere, der ikke kender til lugten af tang, at få saltvand i øjnene, gå ture langs vandet og lege i bølgerne. Måske har du endda prøvet at snorkle og se den verden, der lever lige under havoverfladen. Det liv er dog i overhængende fare. De dyr og planter, som lever under bølgerne, bliver truet af blandt andet iltsvind, forurening og bundtrawling. Af de udpegede Natura 2000-områder i danske farvande, der udgør cirka 18 procent af det danske havområde, er reelt kun cirka to procent beskyttet.

Vores hav er vigtigt, og det skal beskyttes. Det mener størstedelen af danske borgere i en ny analyse foretaget af MEGAFON for WWF Verdensnaturfonden.

Næsten otte ud af ti af de adspurgte danskere mener, at mere end ti procent af havet bør være strengt beskyttet og dermed urørt. Og mere end syv ud af ti mener, at mere end 20 procent af havet skal være strengt beskyttet. Danskerne er dermed langt mere optaget af at beskytte vores havnatur end regeringen, der kun vil lade 4,1 procent af vores fælles havareal være urørt i den kommende havplan.

”Et andet vigtigt resultat som analysen kom frem til er, at mange af danskerne tror, at mere end ti procent af vores hav er strengt beskyttet, men tallet ligger faktisk under en procent. Danskerne tror, at det står bedre til, end det egentlig gør,” fortæller Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF.

Havet bliver udnyttet til det yderste

Bo Øksnebjerg er faktisk overrasket over resultaterne. Han mener, at det er positivt, at danskerne bekymrer sig så meget over havet, men det er tydeligt, at danskerne tror, at politikerne passer godt på vores havmiljø.

”Regeringen og resten af folketinget skal være mere ambitiøse, når det gælder vores havmiljø. Det forventer danskerne af dem. Danmark er bundskrabere på det her område," siger han.

Bo Øksnebjerg fortæller, at i Danmark er der menneskelig aktivitet selv i de såkaldte Natura2000-områder, som er et fælleseuropæisk projekt, hvor nationalstaterne forpligter sig til at beskytte naturen. I andre lande må man ikke fiske i de her beskyttede områder, det må man gerne i Danmark:

”Vi er helt ude i, at EU nu anbefaler, at lystfiskere kun må fange en torsk per fisketur i Østersøen. Så ved man, at man har udnyttet havet alt for meget”.

Man må ikke glemme havet

Bo Øksnebjerg forklarer, at debatten om miljøet ofte handler om livet på land og vores skove, og det er også vigtige emner, men man må ikke glemme havet.

”Det, der er så unikt lige nu, er, at EU tvinger Danmark til at tage stilling til havmiljøet og udvikle en bæredygtig havplan, fordi EU anbefaler at beskytte 10 procent af et lands havareal. Regeringen har foreslået, at fire procent af vores hav skal være under streng beskyttelse, 30 procent skal være under beskyttelse og 100 procent skal være bæredygtig forvaltning,” fortæller han og fortsætter:

”WWF vil, ligesom langt hovedparten af danskerne, gerne have, at ti procent af vores hav skal være strengt beskyttet. Hvis det blev en realitet, er det både godt for livet i havet, for klimaet og for økonomien,” siger han.

Bo Øksnebjerg fortæller, at det er godt for klimaet, hvis man for eksempel forbyder bundtrawling, for hver gang man hvirvler op i sandbunden med en bundtrawler, så frigiver man oplagret CO2. Derudover vokser der mere ålegræs i uberørte områder, der opsluger CO2, nøjagtig ligesom træerne på land. Der kommer også flere dyr i resten af havet, hvis man lader flere steder stå uberørte.

Et eksempel er i Øresund, hvor det har været forbudt at fiske med bundtrawl siden 1931, fordi man dengang var bange for, at de mange lastskibe og færger, der sejler der hver dag, ville få trawlene ind i deres skruer. I dag kommer dykkere fra hele verden for at se det helt unikke havmiljø, der har fået lov til at udvikle sig i fred for bundtrawlerne.

Det kommer til at ske

Bo Øksnebjerg tror fuldt og fast på, at de ti procent strengt beskyttet hav i Danmark kan lade sig gøre:

”Jeg tror, at de ti procent kommer til at ske, fordi danskerne vil have det, fordi det er nødvendigt for at rette op på klimaet og biodiversiteten, og fordi EU vil tvinge os til mere end de fire procent, der lige nu er planen. Og så håber jeg, at nogle af de ti procent beskyttet hav bliver en del af Danmarks første marine nationalpark,” afslutter han.