Elever hjælper hinanden: “Jeg tror, vi har nemmere ved at sætte os i hinandens sko”

Ørestad Gymnasiums mentorordning, hvor eleverne er mentorer for hinanden, inspirerer andre gymnasier i landet. Otte gymnasier er netop nu i gang med at træne deres elever til at være elevmentorer. Det virker, fordi eleverne gerne vil snakke med nogen på deres egen alder om udfordringer i skolen.

Munir Sediqi drømte om at klare sig godt i gymnasiet. Men efter noget tid som 1.g’er på Ørestad Gymnasium, blev det alligevel svært at strukturere opgaverne. Og lektierne, ja, de blev ikke rigtig lavet. Han var 18 år, hans opgaver blev afleveret i sidste øjeblik, og han følte at han blev presset og stresset af sit skolearbejde.

En dag fik han nok. Han skrev en mail til sin gymnasielærer Morten Smith-Hansen, som han vidste, stod for en mentorordning på skolen. Munir Sediqi og hans lærer havde en samtale, og kort tid efter blev Munir Sediqi sat sammen med en elevmentor fra 3.g.

Vi har en god generation her Læs også
Udgivet

Vi har en god generation her

På Roskilde Gymnasium består arbejdet med Verdensmålene ofte af temadage, men målene skaber engagement…

I 10 år har gymnasielærer Morten Smith-Hansen kørt elevmentorordningen på Ørestad Gymnasium. Her hjælper eleverne hinanden til at komme tilbage på rette spor i skolen. De unge elever rækker selv ud og siger, at de føler, deres studievaner er dårlige. Det kan være, fordi de har for højt fravær, eller ikke føler de kan aflevere opgaver til tiden, ligesom det var tilfældet for Munir Sediqi.

Nu ønsker 10 andre gymnasier samme ordning, og otte af de interesserede gymnasier er allerede ved at undervise elevmentorer. Morten Smith-Hansen forstår godt interessen.

“Ordningen er både gratis for skolen, og der er en mærkbar positiv effekt på elevernes trivsel,” forklarer han.

En uddannelses u-vending

Morten Smith-Hansen fortæller, at da Munir Sediqi kom til ham, var han selv klar over, at der var noget galt med hans studievaner og at han ikke arbejdede på den måde han gerne ville.

“Men i dag er han en elev, der har fuldstændig styr på det hele,” siger gymnasielæreren.

Studievejleder på Ørestad Gymnasium, Stine Ballisager, stemmer i.

“Det er tydeligt, der sker en forbedring, og jeg har faktisk ikke oplevet nogen, hvor det ikke har haft en grad af effekt at have en elevmentor,” siger hun.

Studievejlederen forklarer, at eleverne også får ny motivation for at gå i skole. Det er noget andet end hvad der tilbydes i studievejledningen, forklarer hun, fordi eleverne formår at motivere hinanden på en måde voksne ikke kan.

De unge er blevet hørt: Seksualundervisning bliver obligatorisk på alle gymnasier Læs også
Udgivet

De unge er blevet hørt: Seksualundervisning bliver obligatorisk på alle gymnasier

I februar nedlagde 2000 gymnasieelever undervisningen en dag i protest over manglende seksualundervisning på…

Munir Sediqis mentor hjalp ham med at skabe gode vaner i 1.g, så han kunne opnå sine ambitioner i skolen.

“Mentorordningen behøver ikke være for folk, der har dårlige karakterer, men kan også være for folk, der har et højere ambitionsniveau,” forklarer Munir Sediqi.

Han fortæller, at ordningen kan være for dem, der ønsker at arbejde på ting som bedre koncentration og bedre strukturering.

“Alle de her ting, man ikke lærer i undervisningen, men som gør en forskel for undervisningen,” siger Munir Sediqi.

Mentorordningen henvender sig især til den almindelige elev, der kan og vil gå i skole, men mangler en strategi, når skolen bliver socialt overvældende og fagligt uoverskuelig.

Unge forstår hinanden

Nu går Munir Sediqi i 3.g og er 19 år. I dag er han selv blevet mentor.

“Jeg elskede selv arbejdet med min mentor dengang,” siger Munir Sediqi. Den elev, han er mentor for nu, oplever mange af de samme udfordringer som Munir Sediqi selv stod over for.

“De samme problemer går igen og igen for alle os unge, tror jeg,” siger Munir Sediqi, “det er derfor vi kan hjælpe hinanden så godt”.

De unge mentorer deler deres personlige erfaringer og perspektiver på en måde, som voksne ikke nødvendigvis kan. “Jeg ville ikke have lyst til at snakke med en voksen om det her,” forklarer Munir Sediqi. “Jeg tror, vi har nemmere ved at sætte os i hinandens sko."

Når unge elever står over for udfordringer eller har spørgsmål, kan det være lettere at dele med en mentor, der for nylig har været igennem lignende oplevelser.

For Munir Sediqi er det specielle ved ordningen, at mentoren er frivillig.

“Jeg vidste, at min mentor ikke havde pligt til at være der for mig, hun gjorde det frivilligt,” siger han. Det betød, at Munir Sediqi havde mere lyst til at forbedre sig.

Det, Munir Sediqi har lært, vil han tage med sig videre i hans studieliv og på arbejdsmarkedet. “Det med koncentration, struktur og planlægning er ikke kun noget jeg bruger i skolen, det kan jeg også tage med mig efter gymnasiet”, siger han.

Odense vil træne de unge til at løse verdens problemer Læs også
Udgivet

Odense vil træne de unge til at løse verdens problemer

Hvis verdens problemer skal løses, skal de unge være med. Derfor søsætter Odense et projekt, hvor…