Ekstra barn, ekstra barsel: Udvidet orlov når der er to i maven

Nu får tvillingeforældre 26 ugers ekstra barselsorlov. Det betyder, at der er to ekstra hænder i børnenes første tid.

Det er nok kun forældre, der faktisk har prøvet at have flere spædbørn på én gang, der kan sætte sig ind i, hvor hårdt det er. Men nu får tvillingeforældre 26 ugers ekstra barsel, så kommende flerlinger kan få en lettere start på livet.

“Det her er megavigtigt for tvillingeforældre fremadrettet,” siger Rasmus Bytoft Sundstrup, som blev far til tvillinger i sommeren 2022. Han mener, at barselsudvidelsen er et kæmpe skridt i den rigtige retning. “Alt er svært i starten med tvillinger, og hvis man er alene, så får man ikke en eneste pause,” siger han.

De 26 uger, som barselsorloven er blevet udvidet med, bliver fordelt med 13 uger på hver forælder. Den kan ikke deles mellem forældrene selv, men kan deles med en social forælder.

For soloforældre til tvillinger betyder den nye lov også 13 uger mere, og dernæst kan man som soloforælder søge om 13 ugers orlov til et nærtstående familiemedlem eller en social forælder. Barslen skal bruges, inden børnene fylder et år.


“Det er en ekstra stor mundfuld, når der ikke bare kommer et, men to spædbørn i familien på samme tid. Nu sikrer vi, at der bliver bedre tid til at få styr på hverdagen,” siger beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet om den nye aftale.

Ændringerne i loven kommer som erstatning for de allerede eksisterende regler for forældre til flerlinger. De nye regler træder i kraft for tvillinge- og flerlingeforældre, hvis børn bliver født efter den 1. maj 2024.

“At have to børn på én gang kræver en særlig indsats, og denne nye model sikrer ekstra støtte til forældrene i den tidlige barselsperiode. Det vil være til gavn for både forældre og børn,” siger beskæftigelsesministeren.

Det hele startede med et borgerforslag fra 2022. En gruppe anonyme borgere ønskede at barsel til flerlingefamilier blev udvidet. Nu er den nye barselsordning på plads, og er resultatet af en politisk aftale, der blev indgået som en del af finansloven for 2023. Aftalen kom på plads i sommer, men de nye regler træder altså først i kraft nu i maj.

Dobbelt op på udfordringer

Det kan være svært som forældre til to eller flere spædbørn at stå alene få uger efter, børnene er kommet til verden, når den anden forælder vender tilbage på arbejde.

“Når man pludselig står med to børn alene, der ikke kan holde deres eget hoved, så giver det sig selv, at det er ekstremt hårdt,” siger Rasmus Bytoft Sundstrup. “I vores situation kunne det simpelthen ikke lade sig gøre at være alene, så jeg kunne ikke vende tilbage på arbejde, da jeg skulle,” siger han.

Tvillinger har ofte særlige udfordringer i starten af deres liv. Blandt andet er familier med tvillinger eller flere børn i en højrisikogruppe for stress, angst og efterfødselsreaktioner.

Tvillingegraviditeter har en høj risiko for tidlig fødsel, hvilket kan medføre sundhedsmæssige udfordringer for de nyfødte, herunder lav fødselsvægt, åndedrætsproblemer og andre sundhedsproblemer, der kræver særlig pleje og opmærksomhed.

Derudover står disse familier over for særlige udfordringer. Det kan være svært at amme to børn på en gang, og det kan være en udfordring at give tilstrækkelig øjenkontakt og hud-mod-hud kontakt til flere børn på en gang.

Samtidig ser vi i Danmark en stigning i antallet af tvillinger, primært på grund af at flere gør brug af fertilitetsbehandling. Det øger nemlig chancerne for, at flere børn bliver undfanget og født samtidigt, hvilket igen sætter fokus på behovet for tilpassede støtte til forældre til flerlinger.

Skævhed i barselsloven

Forældre, der har budt to eller flere børn velkommen på én gang, modtog før kun én standard barselsperiode.

“Hvert år står forældrene til omkring 1.000 tvillingepar i en lykkelig men også svær situation. Det har været en vigtig prioritet for regeringen og aftalepartierne at give dem bedre vilkår,” siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Forældre havde før sammenlagt 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen, fordelt med 24 uger til hver forælder. Med ændringen i barselslovgivningen får tvillingeforældre sammenlagt 74 uger.

At få flere børn på én gang byder ikke kun på udfordringer, men også glæder. “Man er som tvilingefar på helt fra det øjeblik, de er ude,” siger Rasmus Bytoft Sundstrup og tilføjer, “At få tvillinger er på den måde virkelig vidunderligt.”