Q&A: "Verdensmålsugen er årets danske topmøde om verdens vigtigste plan for mennesker og planeten"

Verdensmålene blev vedtaget i 2015 og udstikker en plan for verden frem mod 2030. Nu er vi halvvejs, men den grønne omstilling går for langsomt, fortæller direktør for tænketanken Mandag Morgen - han håber, at Verdensmålsugen kan sætte skub i udviklingen.

”Vi er midtvejs mod 2030 – men alt for langt fra at nå målene.”

Dette er teksten, som møder læseren, på Altingets hjemmeside for Verdensmålsugen, der bl.a. har den nuværende minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen (S) og klima- og energiminister, Lars Aagaard (M) på deltagerlisten.

Under Verdensmålsugen sættes Danmarks nye Folketing og samfundets beslutningstagere således i stævne for at kaste lys over de handlinger, omstillinger og investeringer, der skal til for at bringe os tættere på Verdensmålene. Det er således også en stor videns- og magtkoncentration, der finder sted fra den 31. januar til 3. februar, hvor ugen afholdes på bl.a. Christiansborg og i Udenrigsministeriet.

Og Verdensmålsugen er ikke kun for de magtfulde: Almindelige borgere er velkomne til at deltage. Det kræver blot tilmelding på hjemmesiden (men man kan også følge med online).

Ugen arrangeres i et samarbejde mellem Altinget, Tænketanken Mandag Morgen, 2030-panelet og Global Compact Network Danmark.

Q&A med Mandag Morgen-direktør

I anledning af begivenheden har vi taget en snak med Jonas Keiding Lindholm, direktør for Tænketanken Mandag Morgen og med-initiativtager til Verdensmålsugen, for at blive klogere på begivenheden og den grønne omstilling.

Hvordan ville du forklare en person på gaden, hvad Verdensmålsugen går ud på?

”Verdensmålsugen er årets topmøde om verdens vigtigste og mest ambitiøse plan for mennesker og planeten. Det er jo dét, Verdensmålene er, en 2030-plan, som handler om, hvordan vi både klimamæssigt, socialt, økonomisk og på andre bæredygtige parametre skaber de bedste forudsætninger for at leve i harmoni med vores medmennesker og samtidig tage vare på kloden,” siger Jonas Keiding Lindholm.

Og hvad håber du på, at I opnår med årets Verdensmålsuge?

”Verdensmålsugen i 2023 er særlig af to årsager. For det første er vi midtvejs mod 2030, hvilket har en vis symbolik. Derfor er det helt oplagt at gøre status, tage temperaturen på, hvor langt er vi nået på tværs af de 17 mål. Det er et godt tidspunkt til at kigge frem og se på, hvordan kan vi få sat fart på de handlinger, omstillinger og investeringer, der skal til for at få os tættere på en realisering af Verdensmålene. På den anden side har vi i Danmark lige fået ny regering, et nyt Folketing, som Verdensmålsugen sætter i stævne for at høre, hvordan de vil samle den vigtige depeche op (skriftlig meddelelse, red.), som det er at prioritere en bæredygtig fremtid gennem lovgivning, politiske prioriteringer budgetbevillinger - så Danmarks forpligtelser i forhold til verdensmålene indfries. Der er det vist ikke for meget at sige, at landets nye regering og Folketing står over for en stor og vigtig opgave. For selv her i Danmark halter vi langt bagefter en række af ambitionerne i Verdensmålene. Det gælder fx om de såkaldt grønne mål inden for klima, forbrug og biodiversitet.”

Hvordan går det så med Verdensmålene i Danmark?

”Der kom i slutningen af sidste år en på mange måder foruroligende rapport fra Biodiversitetsrådet med status på den danske naturbeskyttelse. Vi mister en stor del af arterne på kloden med foruroligende stor hast. Så særligt på de verdensmål, som altså handler om ”livet på jorden” og ”livet i havet”, halter Danmark forfærdeligt langt efter. Det er samtidig klart, at der også er Verdensmål, der ikke har samme relevans for Danmark, ”udryddelse af sult”, eksempelvis. Så afhængigt af hvor de enkelte lande i verden er i deres udvikling, og hvor rige, de eksempelvis er, så ser udfordringerne forskellige ud. I Danmark er der ikke nogen tvivl om, at vi netop på de ’grønne mål’ har en på alle måder fundamental og tidskritisk opgave foran os, hvor vi som et ressourcestærkt land burde gøre en langt større forskel, end det er tilfældet i dag.

”Samtidig hænger de samlede udfordringer for kloden jo sammen. Vi deler så at sige den samme himmel og det samme hav med befolkningerne i resten af verden. Og fattigdom i Afrika medfører migration af mennesker til Europa. Denne forbundethed af udfordringer er netop bygget ind i Verdensmåls-arkitekturen, og betyder at Danmark samtidig med en fokuseret indsats på prioriterede områder i Danmark samtidig har en vigtig rolle at spille i forhold til alle 17 Verdensmål.

Tror du virkelig, at sådan en Verdensmålsuge-begivenhed kan gøre en reel forskel?

”Jeg tror absolut, at den kan gøre en forskel! Nu er det tredje år i træk, vi afholder Verdensmålsugen. Sagt i al beskedenhed er ugen kun er vokset i omfang, betydning og deltagelse. Det er for mig et udtryk for flere ting. For det første at Verdensmål og bæredygtighed er noget, der optager rigtigt mange private, offentlige og filantropiske virksomheder og organisationer landet over. Men Verdensmålsugen skaber også en fælles platform for videndeling, inspiration og løsningsorientering i en tid, hvor rigtigt mange er bekymrede over udviklingen, eksempelvis at den grønne omstilling ikke går stærkt nok. Der er en stor interesse for og ønske om at bidrage til en accelereret bæredygtig omstilling af det danske samfund, så vi eksempelvis bliver hurtigere fri for afhængigheden af fossile brændstoffer, bremser den negative udvikling i biodiversiteten, og bidrager til at få reduceret den globale ulighed. Og det er præcis hvad Verdensmålsugen også er, nemlig en samtale-platform for landets beslutningstagere for at debattere og inspirere til nye handlinger, omstillinger og investeringer, som skal til for at bringe os tættere på Verdensmålene."

Hvad glæder du dig selv til at høre på programmet?

”Jeg glæder mig til hele programmet, fordi det er så aktuelt og righoldigt i perspektiver og erfaringer – og præsenterer nogen af samfundets centrale beslutningstagere. I virkeligheden burde vi nok gøre mere ud af det end at mødes én gang om året.”

Verdensmålsugen afholdes i København fra den 31. januar til 3. februar. Se hele programmet her.

Verdens Bedste Nyheder er mediepartner på Verdensmålsugen