Danmark har brug for en handleplan for uddannelse og bæredygtig udvikling

For at skabe et mere bæredygtigt samfund er der brug for bæredygtig uddannelse. Uddannelse er nøglen til – og en forudsætning for – at skabe et bæredygtigt samfund, fordi uddannelse udvikler og kvalificerer vores tanker om og ageren i verden. En arbejdsgruppe på 12 har udarbejdet et forslag til en sådan handleplan, og det bakkes nu op af 24 organisationer.

Vores verden er præget af en række kriser: klimaforandringer, biodiversitet i frit fald og stigende global ulighed. Derfor er det afgørende, at vi hurtigst muligt etablerer og udvikler et bæredygtigt samfund. Et samfund, der holder sig inden for de planetære grænser og derigennem sikrer sine borgeres nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers mulighed for at få opfyldt deres behov. Men hvordan skaber vi et bæredygtigt samfund for både nuværende og kommende generationer?

For at skabe et mere bæredygtigt samfund er der brug for bæredygtig uddannelse. Uddannelse er nøglen til – og en forudsætning for – at skabe et bæredygtigt samfund, fordi uddannelse udvikler og kvalificerer vores tanker om og ageren i verden. Ligesom demokratisk dannelse opdrager til demokratiske værdier, skal ”bæredygtig dannelse” forberede fremtidens borgere til at kunne tage del i et bæredygtigt samfund.

Find hele handleplanen her

Handleplanen blev overrakt til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ved en ceremoni d. 13. januar 2022. Efterfølgende har Børne- og Undervisningsministeriet givet støtte til at gennemføre handleplanens første fase og nedsætte Uddannelsespartnerskaberne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). Du kan læse Børne- og Undervisningsministeriets pressemeddelelse om partnerskaberne her.

Partnerskaberne har til opgave at arbejde med, hvordan uddannelse for bæredygtig udvikling kan fremmes i Danmark fra lokalt og institutionelt niveau til det nationale niveau, både ved at komme med anbefalinger til politikere og andre aktører og ved selv at igangsætte forandringsskabende initiativer.

Læs kommissoriet for partnerskabernes arbejde i første fase her.

Partnerskaberne består af relevante interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter og elev- og studenterorganisationer. En samlet liste over partnerskaber og organisationer kan findes i bunden af denne side.

Partnerskaberne får støtte fra et sekretariat hos Verdens Bedste Nyheder, som sammen med tovholderne for hvert partnerskab udgør projektets styregruppe.

Galleri: Overrækkelsesceremoni til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting

Galleri: Rapporten overleveres til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting
Foto: Klaus Holsting