Fortsat voksende kendskab til Verdensmålene

En ny måling viser, at Verdensmålskendskabet ligger på sit højeste nogensinde.

Der er en stor chance for, at du har stødt på de 17 Verdensmål. Det kan være, at du har hørt om dem i skolen eller set en plakat med de farverige symboler. Det viser en ny måling af Epinion, der for tolvte gang har gennemført en befolkningsmåling for Verdens Bedste Nyheder. I år har 79 procent af de adspurgte danskere set eller hørt om FN’s Verdensmål. Til sammenligning var det 76 procent af danskerne sidste år, der havde kendskab til Verdensmålene.

”Kendskabet er steget en smule siden sidste år, og niveauet skal opretholdes. For et højt kendskab er vigtigt, hvis Verdensmålene skal lykkes. Det er den mest ambitiøse plan for verdens udvikling nogensinde. Første skridt er derfor kendskab, for kendskab er en forudsætning for handling,” siger Thomas Ravn-Pedersen, der er direktør & chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder.

Danskerne finder Verdensmålene vigtige

Det er fortsat størstedelen af danskerne, som mener, at Verdensmålene er vigtige. Hele 58 procent er enige i, at målene ”i høj grad er vigtige”, og over en tredjedel svarer, at de ”i nogen grad er vigtige”.

Thomas Ravn-Pedersen mener, at målene bør blive taget seriøst, og alle skal gøre en indsats, hvis vi skal nå Verdensmålene inden 2030:

”Det er alle borgere, der skal begynde at tænke nyt og tage bæredygtige beslutninger. Det er os allesammen, som skal vænne os til og kæmpe for en bæredygtig fremtid. Derfor er det uundværligt, at danskerne finder dem vigtige,” siger han.

Kendskabet er eksploderet

Der er sket en massiv vækst i kendskabet til Verdensmålene siden 2017. Her lå det på blot 35 procent af danskerne, der havde hørt eller set om Verdensmålene. Det er en stigning på 126 procent på fire år.

Thomas Ravn-Pedersen mener, at det skyldes, at flere vigtige aktører i samfundet har talt højt om Verdensmålene, hvilket har fået medierne til at fokusere på målene.

”Det har været en selvforstærkende effekt, der er endt med, at Verdensmålene er kommet på dagsordenen i Danmark”.

Der er også bred enighed om, at Danmark nationalt bør gøre en ekstra indsats. Hele 83 procent af de adspurgte danskere mener, at Danmark bør gøre en ekstra indsats for at nå Verdensmålene.

Resultaterne baserer sig på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt voksne danskere, hvor i alt 1.002 har besvaret spørgeskemaet.