Danske kommuner kan sætte klima-verdensrekord

20 danske kommuner vil være klimaneutrale inden 2050. Nu bliver resten af Danmarks kommuner inviteret med, for kommunerne er livsvigtige for den grønne omstilling.

Mange kommuner i Danmark er allerede godt i gang med at lægge ambitiøse planer for, hvordan de kan være fuldstændig klimaneutrale inden 2050. Men nu accelererer klimaambitionerne endnu mere, da alle landets 98 kommuner bliver invitereret med til at lave ambitiøse klimaplaner.

De danske kommuner er vigtige i den grønne omstilling. De står for godt og vel 31 millioner kvadratmeter bygninger og en halv million ansatte. Derudover har mange kommuner ansvaret for en lang række direkte ydelser til borgerne. Det er alt fra vandet i hanen, varme i radiatoren og håndtering af affald.

Derfor er kommunal handlekraft afgørende, når det handler om at gøre en forskel for klimaet.

”Kommunerne spiller en kæmpe rolle i forhold til klimaet. Det er kommunerne, som er tæt på borgerne, og det er dem, som står for planlægningen af den lokale transport og af byudviklingen og de er ofte ejere af de lokale energiselskaber. Kommunerne er med til at skabe rammerne for det liv, som leves ude i kommunerne. Derfor er det et utroligt vigtigt sted at gå i gang,” forklarer Inge Nilsson, som er seniorkonsulent hos den grønne tænketank CONCITO.

CONCITO er overordnet projektleder og videnspartner i projektet kaldet DK2020, som foreningen Realdania står bag. I september offentliggjorde Realdania et nyt partnerskab med KL og landets fem regioner, som betyder, at alle landets kommuner nu får mulighed for at sætte sig i klimaførersædet og få hjælp og rådgivning til at udvikle hver sin ambitiøse lokale klimaplan.

Lige nu er 20 kommuner med i projektets pilotfase, men nu bliver de resterende kommuner inviteret med til at få hjælp til deres klimaplaner.

”Vi er optimistiske omkring at få alle landets kommuner med til at lave klimaplaner med mål om at blive klimaneutrale inden 2050. Vi oplever stor interesse fra kommunerne om at blive en del af projektet,” forklarer Inge Nilsson.

Læs også: Flere rene linjer i busdriften på Sjælland

Danske kommuner kan skabe verdenshistorie
Når kommunerne melder sig ind i projektet, skal de udarbejde hver deres unikke klimaplan, som skal leve op til internationale standarter for klimaplanlægning. Det betyder primært, at de skal arbejde mod nuludledning senest i 2050.

Standarden er udviklet af C40-netværket, som er et netværk af nogle af verdens 96 største og mest ambitiøse byer, når det gælder den grønne omstilling, der samarbejder om at udvikle løsninger på klimaområdet. Erfaringerne fra C40 skal bruges til, at hver kommune kan skræddersy en klimaplan, som passer til kommunens specifikke klimaudfordringer.

Københavns Kommune, Sønderborg Kommune og Samsø Kommune har allerede fået godkendt deres klimaplaner. Deres vej til nuludledning ser dog meget forskellig ud, da kommunerne har helt forskellige udfordringer. For eksempel har Sønderborg blandt andet fokus på energi og kystnære havvindmøller, mens Samsø for eksempel har fokus på at reducere drivhusgasudledningen fra de færger, der sejler til og fra øen.

Og de første kommuner er et vigtigt skridt på vejen til at få alle kommuner med. Det kan endda skabe verdenshistorie i sidste ende, forklarer Jesper Nygård, som er administrerende direktør i Realdania, der er projektets initiativtager, og som arbejder med at fremme livskvalitet gennem det byggede miljø.

”Potentialet for projektet er enormt stort. Når vi på tværs af byer står sammen, kan vi gøre en afgørende forskel for klimaet. Og hvis vi om tre til fire år har fået alle landets kommuner til at udvikle disse ambitiøse klimaplaner, så bliver vi de første i verden,” siger Jesper Nygård.

Der er nemlig ikke andre i verden, som har sat målet om nuludledning i så mange lokalområder og byer på samme tid.

Og Inge Nilsson ser, at dette projekt også kan række ud over Danmarks grænser og vise, hvordan ikke bare millionbyer, men også mindre lokalområder og landkommuner, kan hæve ambitionerne for den grønne omstilling.

”De danske kommuner kan inspirere og vise andre mindre byer og kommuner rundt i verden, hvordan det rent faktisk kan lykkedes”.

Læs også: Vejle viser vandet vejen ud