Dansk transport er blevet lidt grønnere

CO₂-udledningen fra dansk transport faldt med 0,5 procent i 2018. Der er dog stadig lang vej til en bæredygtig transportsektor.

Brugen af benzin og diesel i dansk transport faldt i 2018, hvilket betyder, at den samlede CO₂-udledning faldt med 0,5 procent. CO₂-udledningen fra transportsektoren toppede lige før den økonomiske krise i 2007, men er siden faldet med 2 millioner ton, hvilket svarer til næsten 15 procent. Det viser en opgørelse fra Drivkraft Danmark, brancheorganisationen for de selskaber, der leverer brændstof og energi til den danske transport.

På trods af, at udviklingen går i den rigtige retning, er dansk transport dog fortsat langt fra grøn. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde vedvarende energi blot 6,8 procent af energiforbruget i dansk indenlandsk transport i 2016, hvilket er langt under niveauet i Sverige og Norge, hvor tallene var henholdsvis 30,3 og 17 procent.

Læs også: Elever dropper flyrejser på studieture

En grønnere transportsektor er nødvendig, hvis Danmark skal nå sit erklærede mål om at være CO₂-neutral i 2050, da CO₂-udledningen fra transportsektoren udgør knap en fjerdedel af Danmarks samlede udledninger.

Mere effektive biler

Opgørelsen fra Drivkraft Danmark viser også, at der kører flere biler på de danske veje, men der bliver udledt mindre CO₂ per kilometer. Siden 2007 er CO₂-udledningen faldet med 20 procent per kørt kilometer.

Den faldende CO₂-udledning per kørt kilometer hænger blandt andet sammen med andelen af el- og hybridbiler, der ifølge Energistyrelsen stiger jævnt. Transportsektorens energiforbrug er dog fortsat helt overvejende dækket af fossile brændstoffer.

Læs også: Roskilde er første danske by kun med elbusser

”Det betyder, at det fald vi ser nu skyldes effektivisering af bilerne, og det er meget glædeligt. Det er dog vigtigt at vi får en mere stabilt nedadgående kurve, og det kræver både en fortsat effektivisering af bilparken, og meget mere vedvarende energi i transportsektoren,” siger Michael Jensen, chef for teknik og miljø i Drivkraft Danmark, til avisen Ingeniøren.

Mens transportsektoren blev en smule grønnere, bevægede Danmarks samlede CO₂-udledning sig i den forkerte retning i 2018, især som resultat af et øget kulforbrug grundet mange vindstille perioder. Den gennemsnitlige dansker bruger mellem 17 og 19 tons CO₂ om året, hvilket er langt fra FN’s målsætning på 2-3 tons per person.