Borgerne beder om biller og brumbasser: Københavns Kommune har vedtaget strategi for biodiversitet

Med en ny strategi sætter Københavns Kommune mål om at invitere flere store og små skabninger ind i byen i de kommende år.

Byen skal ikke kun være for borgerne, men også for bierne, billerne og bogfinkerne, samt en masse andre dyr, der normalt lever ude i naturen, men som også godt kan blive en del af byens liv. Og det vil også være til glæde for byens menneskelige indbyggere.

Det mener Københavns Kommune, der har vedtaget en ny biodiversitetsstrategi, der sammen med konkrete handlingsplaner skal forbedre naturens og dyrelivets vilkår i København frem til 2050.

”København skal summe af liv. Bogstavelig talt. Summe af mennesker, men også af insekter og dyr. Nu skal biodiversitet for alvor spille en central rolle i byens udvikling, og jeg ser rigtig meget frem til at gøre København grønnere og vildere sammen med byens største grundejere og alle københavnerne,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse.

Billerne ind i byen

Det er dog ikke overborgmesteren, der helt alene har truffet beslutningen om at invitere mere natur ind i byen. Strategien er blevet vedtaget i samarbejde med organisationen Danmarks Naturfredningsforening, der har bidraget med faglig ekspertise til strategien.

Og nok så vigtigt er Københavns borgere også blevet spurgt, om de synes, der er en god idé at gøre plads til flere pindsvin, brumbasser og flagspætter inde i byen. Flere end 13.000 københavnere har givet input til strategiens indhold, blandt andet via workshops og spørgeskemaundersøgelser. Og på tværs af en række Københavnske skoler har elever i 8. klasse også været med til at udarbejde visioner, mål og projektideer.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) siger om den nye strategi:

”Vi står ikke kun med en klimakrise, men også med massiv udryddelse af dyrearter, insekter og planteliv. Det er en biodiversitetskrise, som vi i København også skal bidrage til at løse. Derfor er jeg glad for, at vi nu har fået en egentlig biodiversitetsstrategi, som rigtig mange københavnere allerede har bakket op om. Den skal sætte ramme og retning for vores arbejde med biodiversitet helt frem til 2050, og jeg glæder mig til, at strategien kan få lov at virke.”

Mere liv i byen skal også skabe mere fællesskab

De mange indspark fra borgerne har direkte været med til at definere de fire overordnede temaer, som strategien indeholder.

Strategien skal først og fremmest både bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet, der allerede eksisterer i København, og være med til at skabe mere biodiversitet i byen. Samtidig skal strategien understøtte viden og uddannelse om biodiversitet blandt børn og voksne, så de bliver opmærksomme på, hvorfor det er vigtigt at beskytte dyr og planter. Desuden skal strategien også være med til at skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet.

I praksis skal strategien føres ud i livet ved en række af handlingsplaner, der hver løber i fire år. Den første handlingsplan er allerede vedtaget, og skal løbe indtil 2025, hvorefter en ny skal vedtages, og så videre helt frem til 2050. Hver handlingsplan skal finansieres via budgetforhandlingerne.